Sygdom og eksamen

Bliver du syg under en skriftlig stedprøve (skriftlig eksamen)

Hvis du bliver syg under en skriftlig stedprøve, skal du som det første tilkalde eksamensvagten. Du og eksamensvagten skal underskrive en erklæring om, at prøven er afbrudt på grund af sygdom. Du må ikke aflevere noget til bedømmelse. Afleverer du noget til bedømmelse, kan du ikke forvente, at dit prøveforsøg bliver annulleret.

 

Hvis du bliver syg under en skriftlig hjemmeopgave

Hvis du bliver syg under udarbejdelse af en eksamenshjemmeopgave – f.eks. en 24 timers opgave, en fri hjemmeopgave, bachelorprojektet, specialet osv. skal du straks kontakte dit studiesekretariat. Du skal sammen med studiesekretariatet afklare, hvorvidt prøven skal afbrydes på grund af sygdom, eller om det er tilstrækkelig med en fristforlængelse til færdiggørelse af den skriftlige hjemmeopgave.

 

Bliver du syg under en mundtlig prøve (mundtlig eksamen)

Hvis du bliver syg under en mundtlig prøve, skal du meddele dette overfor eksaminator, inden karaktergivningen finder sted. Du kan ikke forvente, at dit prøveforsøg bliver annulleret, hvis du meddeler eksaminator (og evt. censor), at du var syg under prøven, efter at du har modtaget en karakter.

 

Kontakt din læge senest på eksamensdagen

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en af de ovennævnte prøver  skal du personligt søge læge lige efter, at du har afbrudt prøven. Med andre ord skal du senest på eksamensdagen søge læge.

Du skal dernæst fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring hos din egen læge. Du kan læse mere om vores krav til indhold af lægeerklæringen på vores side om lægeerklæringer.

 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit eget ansvar at fremskaffe lægeerklæringen rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akut konsultation, og at du senest på eksamensdagen har bedt om denne akutkonsultation.

Dokumentation for sygdom skal sendes til Registrering & Legalitet

Du skal sende din sygemelding og dokumentation for sygdom (lægeerklæring) til Registrering & Legalitet på SDU via spoc.sdu.dk. Lægeerklæringen skal sendes hurtigst muligt.

Hvis din sygemelding, inkl. dokumentation for sygdommen, lever op til kravene for sygemelding til prøve, vil din manglende deltagelse i den pågældende prøve ikke tælle som et anvendt eksamensforsøg. 

Efterfølgende skal du tilmelde dig omprøve i faget

Du har efterfølgende mulighed for at tilmelde dig omprøven i faget. Læs mere om omprøve her.

Er der tale om længerevarende sygdom?  Se vores vejledning herom.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Registrering & Legalitet hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies