Skip to main content

Sygdom over længere tid

Langvarig sygdom kan føre til, at du kommer i klemme med én eller flere studieregler

Hvis du bliver syg over en længere periode, kan det være, du kommer i klemme med én eller flere af studiereglerne på SDU. Kommer du i klemme med en studieregel, kan du søge dispensation for at få mulighed for at afvige fra reglen.

Her er nogle af de regler, som du kan risikere at komme i klemme med:

 

Derudover kan der være regler og krav som er studie- eller fagspecifikke. Dette kunne være regler som f.eks. mødepligt til undervisningen,  automatisk tilmelding til specialet, tvangstilmelding til andre fag, hvis faget udgår af studieordningen eller obligatoriske laboratorietimer. Kig i din studieordning eller snak med en vejleder på dit studie, hvis du er i tvivl. 

 

Du kan søge om dispensation, hvis du kommer i klemme med reglerne

Er du kommet i klemme med én eller flere regler, kan du søge dit studienævn om dispensation for reglerne. Dvs. at du søger om, at få lov til at afvige fra reglerne eller kravene. 

Så længe du lever op til kravene, behøver du dog ikke søge dispensation.

Vær opmærksom på, at sygemelding og dispensation er to forskellige ting. Man kan "melde sig syg" under en prøve. Men når det er længerevarende  sygdom, så søger man dispensationer hos studienævnet. Typisk vil det være afmelding af den eller de prøver, som du ikke kan deltage i pga. sygdom, eller udsættelse af tidsfristen for aflevering af en opgave.  

 

Selvom du er syg, så hold godt øje med din SDU-mail

Husk under din sygdom, at tjekke din SDU-mail løbende. Det er det sted, vi sender dig vigtig information. Eksempelvis kan der være en tidsfrist, som det er vigtig du handler på, inden den bliver overskredet.

 

Husk at involvere din læge i din sygdom

For at kunne dokumentere din sygdom i en dispensationsansøgning, får du brug for en lægeerklæring

Vær opmærksom på, at din læge kan have svært ved at dokumentere din længerevarende sygdom, hvis du først kontakter din læge den dag, du får brug for lægeerklæringen.

 

Få lavet en individuel studieplan og få et overblik over dine studier

Det kan være en god idé at tage kontakt med vejledningen på dit studie og få lavet en individuel studieplan. Med den plan får du et overblik over  de dispensationer, du har behov for at søge. 

 

Måske får du behov for at udskyde dine studier en tid

Hvis du får brug for at holde en pause fra studierne på grund af din sygdom, må du undersøge, om det er bedst, hvis du søger en orlov, eller om du hellere skal søge dispensationer hos dit studienævn. Snak eventuelt om dette sammen med en vejleder på studiet.

 

Hold øje med din studieprogression i forhold til din SU

Husk at holde øje med om du kommer for langt bagud i forhold de studieprogressionsregler der gælder med din SU.  Sker det, har du mulighed for at søge om ekstra SU-klip - også kaldet tillægsklip.

 

Få hjælp til at få det bedre

Det er selvfølgelig først og fremmest din læge, der kan hjælpe dig med at få det bedre. Men du har også mulighed for at kontakte Studie- og trivselsvejledningen. Her kan du f.eks. snakke din situation igennem, og måske få nogle råd og redskaber, der kan hjælpe dig. Desuden har de et overblik over hvem, der måske ellers kan hjælpe dig. 

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.