Skip to main content

Tilmelding til et nyt prøveforsøg i et fag

Mulighed for omprøver (2. og 3. prøveforsøg)

Består du ikke den ordinære prøve, eller udebliver du fra den ordinære prøve, kan du tilmelde dig en omprøve (2. og 3. prøveforsøg). Dette gør du via SDU studenterselvbetjeningen

Frister for omprøver og om eksamensterminer

På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, kan studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, tilmelde sig til omprøve (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest sidste hverdag i april måned.

På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, kan studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, tilmelde sig til omprøve (2. prøveforsøg) i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august.

På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end ovenstående, kan studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, tilmelde sig omprøve (2. prøveforsøg) snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve.

Studerende der ikke har bestået eller deltaget i en omprøve (1. eller 2. prøveforsøg), kan tilmelde sig prøven næste gang den udbydes ordinært.

Det kan i studieordningen fastsættes, at der er obligatorisk tilmelding til prøver i fag, når disse udbydes for sidste gang.

 

Frister for tilmelding til omprøver for uddannelser med kvartalsstruktur

Hvis du går på en uddannelse, der ikke kun afholder eksamen om vinteren og/eller om sommeren, men også i efteråret og foråret, som f.eks. uddannelser med kvartalsstruktur, vil omprøve blive afholdt snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. 

Du skal være opmærksom på, at mange uddannelser afholder ordinær prøve i deres kurser en gang om året - nemlig i direkte forlængelse af kursets afslutning. Der vil derfor i mange tilfælde gå tæt på et år, før du kan gå til ordinær prøve igen. Det vil typisk dreje sig om dit 3. prøveforsøg. Du kan altid få hjælp og vejledning på dit studie om, hvornår der afholdes prøver og om, hvordan du forholder dig i din situation.

 

Frister for tilmelding til omprøver modtager du i din studenter mail

Hold øje med din studenter mail. Her vil du modtage en mail med fristerne for tilmelding til omprøver. 

 

Ønsker du omprøve i samme semester som din ordinære prøve?

Du vil altid få tilbudt muligheden for et 2. prøveforsøg inden for samme semester hvor din ordinære prøve ligger. Tilbuddet om det 2. prøveforsøg kan godt ligge i det efterfølgende semester, da den såkaldte eksamenstermin strækker sig længere end semestrets afslutning. Se her:

  • For ordinære prøver afholdt i efterårssemstret (1. sep. - 31.jan): Her  vil der være mulighed for 2. prøveforsøg  senest sidste hverdag i april måned
  • For ordinære prøver afholdt i forårssemestret (1. feb. - 31. aug): Her vil der være mulighed for 2. prøveforsøg senest sidste hverdag i august måned

 

OBS! Nogle studier følger andre strukturer og vil have andre eksamensterminer end beskrevet her. Tilbuddet om dit 2. prøveforsøg vil i disse tilfælde komme så hurtigt som muligt - eller senest 6 måneder efter at den ordinære prøve er blevet afholdt. 

Nogle studier har fag, hvor du kan få tilbudt både 2.- og 3. prøveforsøg indenfor samme semester som den ordinære prøve.

Orientér dig i din studieordning, hvad der gælder for dig, eller snak med en vejleder på dit studie.

 

Ønsker du omprøve i et senere semester?

Så kan du tilmelde dig prøven næste gang faget udbydes ordinært.

OBS: Vær opmærksom på, at hvis et fag udbydes for sidste gang, kan der være obligatorisk og automatisk tilmelding til omprøven.

Orientér dig i din studieordning hvad der gælder for dig. Hvis du har spørgsmål, kan du eventuelt kontakte vejledningen på dit studie.

 

Ønsker du et 4. prøveforsøg?

Som udgangspunkt har du kun tre prøveforsøg. Hvis du derfor ikke består dit 3. prøveforsøg, vil du blive meldt ud af studiet. 

Du kan søge om dispensation for ekstra prøveforsøg ved dit studienævn, hvis der f.eks. har været et usædvanlige forhold omkring et eller flere af dine tre første prøveforsøg. Se reglerne for dispensation her eller kontakt din vejledning på studiet.   

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.