Mundtlige prøver

Kom i god tid

Mød 15-30 minutter før din prøve begynder og husk studiekort, eventuelle hjælpemidler og en eventuel dispensationsskrivelse. I din fagbeskrivelse/fagkatalogstudieordning eller i din studieordning, kan du se hvilke hjælpemidler, der er tilladt. Du kan også læse om særlige dispensationsmuligheder her og om særlige prøvevilkår her

 

Hvis du kommer for sent

Husk, at hvis du kommer for sent, kan du kun få lov til at blive lukket ind, hvis censor/eksaminator eller Studieservice tillader det.

Du får ikke ekstra eksamenstid, hvis du kommer for sent.

Hvis du ikke får lov til at blive eksamineret, vil du blive registeret som ”udeblevet”, og du vil således have brugt et prøveforsøg. Link til reglerne for tilmelding til 2.- og 3. prøveforsøg.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies