Skip to main content

Førsteårsprøven

Hvad er "førsteårsprøven"?

På din bacheloruddannelses første studieår er der udvalgte prøver som indgår i det der kaldes førsteårsprøven. De udvalgte prøver i førsteårsprøven indeholder sammenlagt 30-60 ECTS point.

Det er op til de enkelte fakulteter, hvor mange ECTS point førsteårsprøven indeholder.

Inden udgangen af første studieår – det vil sige inden 1. og 2.semesters eksamenstermin på bacheloruddannelsen, skal du, for at kunne fortsætte uddannelsen, have bestået de prøver, der ifølge din studieordning er en del af førsteårsprøven.

Det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke og hvor mange prøver der indgår i førsteårsprøven. Hvilke prøver der er tale om, kan du se i din studieordning.

 

Krav til førsteårsprøven

Tidsfrist til at bestå prøverne: Du skal være opmærksom på, at førsteårsprøven skal være bestået senest inden udgangen af det 2. semesters eksamenstermin. 

Antal prøveforsøg til at bestå førsteårsprøven: Hvis du ikke har bestået de prøver, der er en del af førsteårsprøven senest inden udgangen af dit første studieårs eksamenstermin efter studiestart, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg uanset, at du ikke har nået at bruge alle tre eksamensforsøg. Det betyder, at det er meget vigtigt, at du tilmelder dig omprøve i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve. Læs mere om reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg her

Konsekvenser: Hvis du ikke består førsteårsprøven indenfor første studieår, vil du blive meldt ud af SDU.

Det er derfor vigtigt at du sætter dig ind i reglerne, som er beskrevet her, og forholder dig til dine handlemuligheder. Det samme er gældende, hvis du har opbrugt dine prøveforsøg. Kontakt en vejleder på sit studie hvis du har brug for vejledning.

Dispensation: SDU kan dispensere fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold. SDU kan også tillade yderligere eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Hvis du ønsker at søge om dispensation fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven eller tilladelse til yderligere prøveforsøg, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn, da det er studienævnet, som behandler din ansøgning. Du kan læse mere om dispensation og usædvanlige forhold her.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.