Skip to main content

Eksamens til- og afmelding

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen ved undervisningstilmeldingen

Du bliver automatisk tilmeldt til eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag. Hvis du ikke er tilmeldt undervisningen, men gerne vil tilmeldes eksamen, skal du gøre dette i de særlige eksamenstilmeldingsperioder, som er forskellige fra fakultet til fakultet.  Du kan se perioderne herunder.

  • Det Humanistiske Fakultet: 20. - 30. oktober (vintereksamen) / 20. - 30. marts (sommereksamen)
  • Det Naturvidenskabelige Fakultet: 1. - 15 september (vintereksamen) / 1. - 15. februar (sommereksamen)
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 20. - 30. oktober (vintereksamen) / 20. - 30. marts (sommereksamen)
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 1. - 15 september (vintereksamen) / 1. - 15. februar (sommereksamen)
  • Det Tekniske Fakultet:  Der er ingen eksamenstilmeldingsperiode. Tilmelding til eksamen sker via undervisningstilmeldingen.

 

Tjek din eksamenstilmelding på studenterselvbetjeningen

Det er vigtigt, at du altid tjekker dine eksamenstilmeldinger på studenterselvbetjeningen i god tid inden prøven, og senest inden afslutningen af eksamenstilmeldingsperioden.

 

Hold øje med eksamensopslag og eksamensdatoer på din studieside og på Blackboard

Eksamensopslag med eksamensdatoer, lokaler, tidspunkter og dato for offentliggørelse af karaktererne findes enten på din studiehjemmeside eller på Blackboard. Da der kan ske ændringer, bør du holde dig løbende orienteret.

 Du kan kun få adgang til eksamenslokalet, hvis du står på de endelige eksamenstilmeldingslister, som offentliggøres på Blackboard. Du skal derfor kontrollere, at du står på listerne over de fag, hvori du har tilmeldt dig eksamen. Hvis du er i tvivl om noget, skal du kontakte Registrering & Legalitet via spoc.sdu.dk så hurtigt som muligt.

 

Eksamensafmelding

Når du har tilmeldt dig undervisningen i et fag eller en prøve, kan du efter tilmeldingsfristen er overskredet ikke afmelde dig igen. Det er derfor vigtigt, at du tænker dig grundigt om, inden du tilmelder dig, og at du også orienterer dig på siderne her.

Hvis et usædvanligt forhold gør, at du har brug for at blive afmeldt en undervisning i et fag eller en prøve, kan du søge dit studienævn om at få lov til at afmelde dig. Du kan læse om, hvad et usædvanligt forhold er her

 

Du bruger et prøveforsøg, også selvom du ikke deltager i prøven

Vær også opmærksom på, at du bruger et prøveforsøg også selvom du ikke deltager i prøven. Dette gælder også for omprøver. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.