Skip to main content

Bedømmelsen af eksamen

Hvornår offentliggøres karaktererne?

Karaktererne for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest seks uger efter aflevering. Juli måned indgår ikke i beregningen af de seks uger.

Karakterer kan ses via Studenterselvbetjeningen. Eksamensudskrift kan udskrives via Studenterselvbetjeningen, når karaktererne er registreret.

Universitetet oplyser ikke karakterer ved telefonisk henvendelse eller via mail.

Karakterer offentliggøres ikke nødvendigvis på samme tid for et helt eksamenshold.

 

7-trinskarakterskalaen

Karakter gives efter 7-trinskarakterskalaen. Er du startet på SDU før 2007 vil der være en overgang fra den gamle 13-skala til 7-trinskarakterskalaen. Kontakt Registrering & Legalitet via spoc.sdu.dk for at høre mere om dette. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.