Skip to main content

Usædvanlige forhold

Hvad er et usædvanligt forhold?

Et usædvanligt forhold er noget der ikke forekommer rutinemæssigt. Noget, man ikke selv er herre over eller noget, man ikke kan forudse eller planlægge sig ud af. 

Eksempler på usædvanlige forhold kan være:

 

Alle dispensationssager er individuelle

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser om dispensation truffet af et studienævn eller anden myndighed på SDU bygger på en individuel vurdering af den enkelte studerendes dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at få dispensation, så kontakt en studievejleder på dit studie, dit studienævn eller Studie- og trivselsvejledningen. 

 

Sammenhængen mellem det usædvanlige forhold, den tidsmæssige placering og det du søger dispensation for

Det usædvanlige forhold skal desuden have haft afgørende betydning for, at det er nødvendigt for dig at søge dispensation. Det vil sige, at der skal være direkte årsagssammenhæng mellem det usædvanlige forhold, og det, du søger om. Det betyder bl.a. at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge den regel, du er kommet i klemme med.

I din dispensationsansøgning skal du derfor gøre rede for: 

  • hvornår forholdet fandt sted
  • det skal være beskrevet, hvordan forholdet forhindrer dig i at opfylde det krav, du søger dispensation fra

Det usædvanlige forhold skal kunne dokumenteres. F.eks. med en lægeerklæring, en fødselsattest, en dødsattest eller lignende. Du kan læse mere om lægeerklæringen her

 

Hvad er et usædvanligt forhold ikke?

Udlandsophold, alle former for arbejde, ferie m.fl. betragtes ikke som usædvanlige forhold.

Det er heller ikke et usædvanligt forhold, at faget er svært eller at du i øvrigt klarer dig dårligt på uddannelsen.

 

Er kroniske sygdomme et usædvanligt forhold?

Kronisk sygdom anses heller ikke som sådan for et usædvanligt forhold. Det skyldes, at det forventes, du kan planlægge dig ud af de gener, din kroniske sygdom medfører.

Hvis din kroniske sygdom pludseligt forværres, f.eks. hvis du har et ”anfald” i forbindelse med eksamen, kan der dog godt være tale om et usædvanligt forhold.

Hvis du er ord- eller talblind, har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre eksamen med den almindelige eksamensform, kan du søge om særlige prøvevilkår.

Du har i forbindelse med din kroniske sygdom mulighed for at søge om Specialpædagogiske støtte (SPS) til dine studier.

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.