Skip to main content

At få dispensation for reglerne på SDU

SDU’s uddannelser er bygget op omkring mange forskellige regler, som du skal følge. I særlige tilfælde kan universitetet dog dispensere fra disse regler.  

Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne og vigtigt, at du også orienterer dig i regler som kan være studiespecifikke. Kig eventuelt i din studieordning eller snak med en vejleder på studiet.

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 05.05.2020