Henvisninger til regelsæt

 

Disciplinære foranstaltninger overfor studerende på SDU 2017

Reglerne er fastsat i henhold til § 14, stk. 9 i Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), LBK nr. 261 af 18/03/2015.

2017-regelsættet for disciplinære foranstaltninger findes via dette link 

 

Disciplinære foranstaltninger overfor studerende på SDU 2015

Tidligere gældende regelsæt fra 2015 anvendes dog fortsat, hvis der er tale om forhold og overtrædelser, der er begået, før det nyeste regelsæt trådte i kraft. Du kan finde regelsætte fra 2015 her

2015-regelsættet for disciplinære foranstaltninger findes via dette link

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.