Uforudsete hændelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel

Hvis barslen ikke går som planlagt

Opstår der noget uforudset i forbindelse med graviditeten, fødslen eller i barselsperioden som påvirker dine mulighed for at studere og gå til eksamen, eller gør barselsperioden uhensigtsmæssigt placeret, kan du vælge at søge om dispensation for gældende regler via dit studienævn.

Du kan læse mere om usædvanlige forhold og dispensationer her.

 

Eksempler på usædvanlige forhold kunne være:

  • Du bliver syg i forbindelse med graviditeten.
  • Du nåede ikke eksamen på grund af sygdom eller fødsel.
  • Du troede du kunne klare en eksamen, men på dagen bliver dit barn sygt.
  • Dit barn eller du selv er syg, og du ikke kan vende tilbage til studiet som planlagt

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.