Skip to main content

Hvad er en orlov grundet barsel?

En orlov grundet barsel er for dig, der ikke ønsker at følge hverken undervisning eller gå til eksamen, og som har  mulighed for anden form for understøttelse end SU, f.eks. dagpenge.

Orlov grundet barsel følger de almindelige regler for orlov. Det vil sige:

  • Du må ikke deltage i undervisningen i orlovsperioden.
  • Du må ikke gå til eksamener i orlovsperioden.
  • Du har ikke ret til SU i orlovsperioden. Kontakt SU-kontoret for mere information om dette.

 

De rettigheder en orlov grundet barsel giver er følgende:

  • Som fødende får du automatisk forlænget fristen for afslutningen af din uddannelse med to semestre. Som partner til en fødende får du automatisk forlænget fristen for afslutningen af din uddannelse med et semester.
  • Dispensation for minimum 1 aktivitet om året
  • Udsættelse af førsteårsprøven.
  • Udsættelse af studieaktivitetskravet.
  • Som studerende på det Humanistiske fakultet kan du få dispensation for automatisk tilmelding til speciale. Læs mere ved humanioras studievejledning. 

 

Sådan søger du orlov grundet barsel

Du søger orlov grundet barsel via spoc.sdu.dk. Læs her mere om hvordan du  søger orlov grundet barsel her.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.