Hvor meget barsel kan du få?

Barsel som fødende

Hvis det er dig, der skal føde, har du ret til barsel i 2 semestre regnet enten fra det semester, hvor fødslen finder sted eller regnet fra det umiddelbart efterfølgende semester. 

OBS. Længden af din barsel er upåvirket af  om du vælger at søge barselsdispensationer eller en orlov grundet barsel.

 

Barsel som partner til en fødende

Er du partner til en fødende, har du ret til barsel i 1 semester enten i det semester, hvor fødslen finder sted/det umiddelbart efterfølgende semester eller det efterfølgende semester. Er begge forældre studerende, skal partnerens barsel ligge indenfor samme periode som den fødendes barselsperiode. Som partner kan du altså ikke lægge din barsel i forlængelse af den fødendes barselsperiode.

OBS. Længden af din barsel er upåvirket af  om du vælger at søge barselsdispensationer eller en orlov grundet barsel.

 

En periode for barsel kan ikke ændres når først den er tildelt

Når du først har fået tildelt perioden for din barsel, kan perioden ikke ændres.

 

Eksempel på en barselsperiode for en fødende

Du har termin 4. juni 2018 (Det vil sige forårssemestret 2018). Du kan derfor enten

  • Søge om barsel med start i forårssemestret 2018 og det efterfølgende semester altså efterårssemesteret 2018.
  • Eller du kan søge om barsel med start i efterårssemestret 2018 og det efterfølgende semester altså forårssemestret 2019.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.