Skip to main content

Hvordan søger man barsel?

Sådan søger du barsel

Via spoc.sdu.dk meddeler du Registrering & Legalitet, at du ønsker barsel og hvorvidt det skal være barselsdispensationer eller orlov grundet barsel. Du skal også meddele i hvilken periode du ønsker barslen skal ligge.

  • Ønsker du barselsdispensationer skal du i spoc vælge ”endelig merit og barselsdispensationer”.
  • Ønsker du orlov grundet barsel skal du i spoc vælge ”Orlov”.

Du skal i begge tilfælde vedlægge et scan af din vandrejournal eller fødselsattesten.

Bemærk! Undtaget herfra er studerende som læser på Det Tekniske Fakultet. Her skal du søge hos dit eget studienævn, når du ønsker barselsdispensationer. Ønsker du orlov grundet barsel skal du fortsat søge via spoc.sdu.dk. 

 

Hvad sker der når Registrering & Legalitet har behandlet din ansøgning om barsel?

Når Registrering & Legalitet har behandlet din ansøgning om barsel, får du besked på din  Student email, om hvilke dispensationer der gælder for dit studieforløb.

Registrering & Legalitet kontakter dig, hvis de har spørgsmål til din barsel. Du er også velkommen til enten at skrive til dem via spoc.sdu.dk eller ved at ringe på tlf. 65501059 (kl. 10-14).

 

Kontakt eventuelt din studievejledning

Det kan være en god idé at få vendt dine barselsplaner med dit studies vejleder. Måske er der forhold på dit studium, som du skal være særlig opmærksom på. F.eks. kan der være fag, som kan være hensigtsmæssige at forsøge at gennemføre på trods af barsel.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.