Skip to main content

Adgangskort

Hvornår skal man bruge et adgangskort?

Man skal bruge et adgangskort ved alle låste døre, hvor der sidder en ADK-kortlæser.

Som hovedregel vil yderdørene på Campus  være åbne mandag til torsdag kl. 07.45 - 16.00 og fredage 07.45-15.00. I weekender vil indgange i umiddelbar nærhed af skemalagte aktiviteter være åbne 1 time før og efter det tidsrum, hvori den pågældende aktivitet foregår. Ønskes der adgang udenfor disse tidspunkter, skal kortet benyttes.

Du opfordres til altid at have dit studiekort ved hånden, da der forefindes områder, som er permanent låst.

Hvordan får man et adgangskort?

Ved studiestart modtages et studiekort. Studiekortet fungerer som adgangskort ved at data fra det studieadministrative system overføres til ADK-systemet. Derved får alle studerende adgang til relevante bygninger med undervisningslokaler. 

Hvad skal man gøre første gang, kortet skal bruges?

  • Brug kortet første gang ved en af de kortlæsere, der har et display, som kan vise, hvad adgangssystemet forventer. Disse er opsat ved alle yderdøre.
  • Tag kortet så det vender som vist på kortlæseren - altså med den brune stribe mod venstre.
  • Træk kortet igennem slidsen på højre side af kortlæseren i en let glidende bevægelse. Hvis læseren kan godkende kortet, vil der stå "INDTAST NY PIN-KODE" i displayet.
  • Indtast 4 cifre efter eget valg.
  • Gentag de 4 cifre. Denne dobbelte indtastning skal kun ske første gang, kortet benyttes.

Hvor kan man komme ind med ADK-kort?

Uden for normal åbningstid, kan man komme ind af alle yderdøre (i de byer, hvor man studerer), hvor der sidder ADK-kortlæser. Desuden kan man komme gennem de interne døre, som de decentrale administratorer har tilkendt rettigheder til. Studerende i Esbjerg kan bruge kortet til yderdøre.