Menu

Talblind (dyskalkuli)

Er jeg talblind?

Man regner med, at 2-6 % af den danske befolkning har tal- og matematikvanskeligheder som følge af talblindhed - også kaldet dyskalkuli.

Symptomer på talblindhed kan være:
• Besvær med at læse og skrive tal
• Besvær med at sætte cifre sammen til tal (og/el bytte rundt på rækkefølgen)
• Uautomatiserede regneprocesser: De 4 regnearter -lægge sammen/trække fra/gange/dividere- ”sidder ikke på rygraden”
• Besvær med at løse problemregningsopgaver hvor man både skal forholde sig til tekst og formler og selv lave beregninger (fastholde den røde tråd/formål med opgaven)
• Vanskeligt ved at vurdere tidsforbrug/tidsplanlægning
• Svækket steds- og retningssans: Kende forskel på højre/venstre
Talblindhed (dyskalkuli) forekommer i forskellige sværhedsgrader, men kan du genkende nogle eller flere af disse symptomer, har du muligvis dysleksi.

 

Test, dokumentation og ansøgning om SPS

 Har du mistanke om, at du er talblind, kan du blive testet og få den hjælp, du har behov for. Testen laves af læsevejleder, efteruddannet indenfor dyskalkuli/tal- og matematikvanskeligheder, og tager ca. 3 timer.

For at blive testet, skal du kontakte SPS-koordinatorerne i VejledningsCentret på e-mail sps@sdu.dk eller telefon 6550 1800. Det er SPS-koordinatorer, der søger om en test til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Støttemulighederne for studerende med dyskalkuli vil være faglig støtte, typisk ved en ældre medstuderende/mentor, der har erfaring med metoder, normer og krav til fag, man som talblind studerende kan have svært ved at bestå. Den faglige mentor vil fungere som sparringspartner og understøtte den studerendes fordybelse i de problemstillinger og opgaver, der eksempelvist er blevet arbejdet med i instruktortimer, forelæsninger eller eksaminatorietimer. Herudover vil man også i nogle tilfælde kunne få tildelt studiestøtte ved læsevejleder. (Præsentation og afprøvning af studiestrategier: semesterplanlægning, logbog, kalenderstrukturering etc)

Dispensation i forbindelse med eksamen søges ved Studienævnet på din uddannelse. Kontakt evt. din faglige vejleder eller studievejleder for yderligere information.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies