Menu

Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser på retsinformationen:
Lovbekendtgørelse nr.210 af 1. marts 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

Regler på Syddansk Universitet:
Love, regler og aftaler på Syddansk Universitet (kun adgang for ansatte)

Kodeks om lige adgang og lige muligheder på Syddansk Universitet (handicappolitik)

Vær opmærksom på, at dispensationer fra fx eksamen eller andre ændringer der vedrører indholdet af din uddannelse, fx hvis du gerne vil have en individuel studieplan, skal godkendes af dit Studienævn. Kontakt eventuelt din lokale studievejleder og hør nærmere eller send en ansøgning direkte til dit studienævn.

Studiefremdriftsreformen betyder ændringer for alle studerende. Læse mere om, hvad studiefremdriftsreformen betyder for dig på SDU's hjemmeside.

Internationale regler:
FN's Handicapkonvention

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies