Menu

Lægeerklæring

Hvis du søger SPS på baggrund af en psykisk eller fysisk diagnose, skal du bruge en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal sendes med din ansøgning om SPS til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Den skal være så fyldestgørende, at den kan fungere som dokumentation for den eller de funktionsnedsættelser, du oplever. Det er med andre ord ikke nok, at der står i lægeerklæringen, at du er depressiv, eller at du har muskelsvind. Lægeerklæringen skal også kort beskrive, hvad diagnosen konkret betyder for dig.

God lægelig dokumentation skal indeholde

  • En klar diagnose eller beskrivelse af funktionsnedsættelsen
  • En kort beskrivelse af eventuelle behandlingsforløb
  • En beskrivelse af sygdommens konsekvenser for dig og en beskrivelse af, hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

Lægeerklæringen skal ikke stiles til et bestemt kontor, men må gerne være af en sådan karakter, at den kan bruges i flere studierelevante sammenhænge, fx. både til at søge om SPS, i forbindelse med dispensation ved eksamen og til at søge handicaptillæg.

Det er ikke nødvendigt at aflevere en original, vi kan sagtens nøjes med en kopi.

Eksempel på en lægeerklæring
Til den det måtte vedrøre:

Jeg kan hermed bekræfte, at ovennævnte er min patient, og at han/hun siden 20xx har haft diagnosen YY.

XX har været i løbende konsultation hos undertegnede, under og i efterforløbet af sin lidelse og rekonvalescens. Han har desuden været i samtaleterapi hos en psykolog.

Der er tydelige tegn på en belastningspræget tilstand, og der er stadig behov for støttende samtaler. Patienten udtrættes hurtigt, når der er aktivitet i sygdommen og har jævnligt smerter i maven. Dette medfører, at patienten har svært ved at skabe sig et overblik over studiet, ligesom studiet bliver usammenhængende for patienten.

Patienten er i behandling med antibiotika, hvilket er med til at øge trætheden.

Patienten bruger mange ressourcer på dels sin fysiske situation, sit helbred og sin psykiske tilstand.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Lægen
Kontaktoplysninger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies