Menu

Fagpersoner

Studerende med en varig funktionsnedsættelse
Studerende med en varig funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS), hvis de er indskrevet på en fuldtidsuddannelse. Støtten gives for at sikre, at studerende med funktionsnedsættelse så vidt muligt har samme mulighed for at gennemføre en uddannelse som andre studerende.

Lovgrundlaget for Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Hvordan opnås støtten
Støtten gives efter bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalit under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det er uddannelsesinstitutionen, der søger om støtten på den studerendes vegne, så den studerende skal henvende sig til SPS-koordinatoren for at kunne få støtte. Hvilken støtte der gives afhænger af funktionsnedsættelsen, men det kan være i form af forskellige hjælpemidler og støttetimer. Støtten kan ikke søges i form af likvide midler eller behandling, og der ydes kun støtte til uddannelsen. Der ydes eksempelvis ikke støtte til transport. På SPSUs hjemmeside kan du læse mere om hvilken støtte, der typisk bevilges til studerende med forskellige funktionsnedsættelser.

Dokumentation
Der skal foreligge dokumentation for funktionsnedsættelsen, eksempelvis i form af en lægeerklæring, for at kunne opnå støtte. Det er den studerendes eget ansvar at indhente den nødvendige dokumentation hos enten egen læge, speciallæge eller anden lægefaglig person. Der kan ikke bevilges støtte alene på en udtalelse fx. fra en sagsbehandler, psykolog eller fysioterapeut, men disse kan i flere tilfælde være god supplerende dokumentation, da det ofte er disse personer, der har det mest indgående kendskab til de konkrete konsekvenser, funktionsnedsættelsen har for den pågældende. 

Læs mere om hvad en lægeerklæring skal indeholde.

Yderligere information
Det er uddannelsesstedets SPS-koordinator, der på den studerendes vegne, ansøger om SPS.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger kan man kontakte SPS-koordinatorerne i VejledningsCentret på tlf. 6550 1800 eller e-mail sps@sdu.dk. Du kan også henvende dig personligt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies