Specialpædagogisk støtte (SPS)

Overvejer du at søge SPS-støtte til din uddannelse?

Er du optaget på Syddansk Universitet, og overvejer at søge om SPS-støtte, så kan du kontakte SPS via spoc.sdu.dk

Hvis du allerede har en lægeerklæring, vil det være en god idé at vedhæfte den.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive via spoc.sdu.dk. Du kan også ringe på tlf.  6550 1800 (kl. 10-14 ). 

 

Hvad er Specialpædagogisk Støtte (SPS)?

Formålet med SPS er at hjælpe studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, talblinde eller odblinde således, at de, så vidt det er muligt, kan gennemføre en videregående uddannelse på samme vilkår som andre.

Målgrupper for Specialpædagogisk Støtte (SPS):

Støtten er individuelt målrettet og kan eksempelvis bestå af møbler, tegnsprogstolk, kurser, it-hjælpemidler, sekretærbistand eller rådgivningsforløb.

Der gives kun støtte via SPS til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller psykologtimer via SPS.

 

Betingelser for at opnå SPS-støtte

For at opnå støtte skal du kontakte SPS-koordinatorer i VejledningsCentret. De vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for at opnå støtte. Det er også SPS-koordinatorer, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Få mere information om Styrelsens betingelser for støtte på SPSU's hjemmeside.
I langt de fleste tilfælde stilles der krav om, at du skal dokumentere dit behov for støtte via en lægeerklæring eller tilsvarende. Endelig skal du være opmærksom på, at du skal være indskrevet på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge støtte.

 

Søge om dispensationer i forbindelse med eksamen 

At få dispensationer fra gældende regler på dit studie er ikke en del af din SPS-støtte. 

Har du behov for dispensation fra de regler, der gælder på din uddannelse, eksempelvis i forbindelse med eksamen, så skal du søge dit studienævn. Det er studienævnet, der har det faglige ansvar for din uddannelse, og dem der har myndighed til at dispensere fra reglerne.

Du kan få hjælp og vejledning vedrørende dispensation hos den faglige vejleder eller studievejleder på din uddannelse

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies