Menu

Særlig støtte til studerende med handicap eller funktionsnedsættelse (SPS)

Hvad er Specialpædagogisk Støtte (SPS)?
Formålet med SPS er at hjælpe studerende med et handicap eller en funktionsnedsættelse således, at de, så vidt det er muligt, kan gennemføre en videregående uddannelse på samme vilkår som andre.

Støtten er individuelt målrettet og kan eksempelvis bestå af møbler, tegnsprogstolk, kurser, it-hjælpemidler, sekretærbistand eller rådgivningsforløb. Der gives kun støtte via SPS til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller psykologtimer via SPS.

Målgrupper for Specialpædagogisk Støtte (SPS):

Studerende, der får SPS, har ofte også behov for at søge om dispensation under uddannelsen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med eksamen. Har du behov for dispensation fra de regler, der gælder på din uddannelse, eksempelvis i forbindelse med eksamen, så skal du søge dit studienævn. Det er studienævnet, der har det faglige ansvar for din uddannelse, og dem der har myndighed til at dispensere fra reglerne. Du kan få hjælp og vejledning vedrørende dispensation hos den faglige vejleder eller studievejleder på din uddannelse. 

Betingelser for at opnå støtte?
For at opnå støtte skal du kontakte SPS-koordinatorer i VejledningsCentret. De vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for at opnå støtte. Det er også SPS-koordinatorer, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Få mere information om Styrelsens betingelser for støtte på SPSU's hjemmeside.
I langt de fleste tilfælde stilles der krav om, at du skal dokumentere dit behov for støtte via en lægeerklæring eller tilsvarende. Endelig skal du være opmærksom på, at du skal være indskrevet på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge støtte.

Er du endnu ikke optaget på universitetet, og overvejer du at søge støtte til din uddannelse?
Hvis du tænker på at søge optagelse på Syddansk Universitet, og overvejer at søge om SPS, kan du kontakte os på e-mail sps@sdu.dk eller ringe til 6550 1800. Hvis du allerede har en lægeerklæring, vil det være en god ide at vedhæfte den.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SPS-koordinatorerne i VejledningsCentret på tlf. 6550 1800 eller e-mail sps@sdu.dk. Du kan også henvende dig personligt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies