Menu

Dispensationsmuligheder for særlige grupper af studerende

Du skal være opmærksom på, at det er ikke nok blot angive, at du tilhører en af disse grupper, når du søger om dispensation, du skal også kunne dokumentere, at der et årsagssammenhæng mellem den ønskede dispensation og det forhold, som du angiver.

Særligt vedr. eliteidrætsudøvere
For at være eliteidrætsudøver skal du kunne dokumentere, at du lever op til SDUs principper for at være eliteidrætsudøver. 

SDU kan undtagelsesvis fravige dette krav, såfremt du på anden vis kan dokumentere, at du er eliteidrætsudøver.

Særligt vedr. iværksættere
For at være iværksætter skal du kunne dokumentere:

 • at du en del af et af SDU godkendt iværksættermiljø (se liste nedenfor), eller er tilknyttet Iværksætterpilot-ordningen fra Innovationsfonden, og
 • at du bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter forbundet med iværksætteri

Eller

 • at du har et firma med et gyldigt cvr.nr., at indkomsten i det pågældende firma stemmer overens med forretningsplanen, at forretningsplanen omhandler udvikling og vækst med et signifikant kommercielt eller socialt potentiale, og at forretningsplanen for det pågældende firma er godkendt af SDU, og
 • at du bruger min. 20 timer/uge på aktiviteter tilknyttet det pågældende firma.
Liste over godkendte iværksættermiljøer
 • Business Factory, AU Herning
 • CSE Lab, CBS
 • DTU Skylab
 • House of Innovation, Kolding
 • Odense Robotics StartUp Hub, Odense
 • Pakhuset, Kolding
 • SDU Cortex Lab, Odense
 • Startup Factory Katrinebjerg, Aarhus
 • Startup Factory Navitas (AU og Aarhus Maskinmesterskole), Aarhus
 • Startup Factory Aarhus (Navitas/Katrinebjerg/Skejby)
 • Startup Lab ved Incuba, Aarhus
 • Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus
 • Studentervæksthus Silkeborg (VIA & Dania)
 • Studentervæksthus Viborg (VIA og Dania)
 • Studentervæksthus Aarhus (AU), Aarhus
 • Sønderborg Iværksætter Service
 • TakeOff, Odense
 • UAS Business Park, Odense
 • UCPH Innovation HUB
 • VIA Studentervæksthus Campus C (+ Filmbyen), Aarhus
 • VIA Studentervæksthus Campus N, Aarhus
 • VIA Studentervæksthus Herning
 • VIA Studentervæksthus Holstebro
 • VIA Studentervæksthus Horsens
 • Væksthuset Katapult, KU
 • Vækstværket, Studentervæksthus Randers (VIA og Dania)
 • AAU Inkubator

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies