Menu

Dispensation

Mulighed for at opnå dispensation

Har du et ønske om at søge om dispensation for en bestemt regel anbefales det, at du først undersøger om det overhovedet er muligt at give dispensation for reglen. Denne information vil fremgå af din studieordning eller af det pågældende regelsæt.

Hvis du fortsat er i tvivl om du kan søge dispensation for en regel, så kontakt en studievejleder på dit studie, dit studienævn eller bestil en tid i universitetets vejledningscenter.

Usædvanlige forhold

Såfremt der er mulighed for at søge om dispensation for en regel, så kan du som udgangspunkt kun forvente at opnå dispensationen, hvis et usædvanligt forhold er skydl i, at du ikke kan leve op til den pågældende regel. 

Et usædvanligt forhold kan være:

  • Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
  • Dokumenteret sygdom hos den nærmeste familie
  • Dødsfald i den nærmeste familie
  • Andre forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i
  • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser om dispensation truffet af et studienævn eller anden myndighed på SDU bygger på en individuel vurdering af den enkelte studerendes dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at få dispensation, så kontakt en studievejleder på dit studie, dit studienævn eller bestil en tid i universitetets vejledningscenter.

Dispensationsmuligheder for særlige grupper

Ved flere regler åbnes der op for, at der kan give dispensation, hvis du tilhører en særlig gruppe af studerende:

  • Eliteidrætssudøver
  • Iværksætter
  • Formand for en organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Bemærk, at der gælder særlige regler for, hvad der skal til for at du som studerende kan søge om dispensation med udgangspunkt i en af de tre ovenstående grupper. Du finder de særlige regler ved at klikke her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies