Menu

Sygdom og eksamen

Hvad skal jeg gøre?

Universitetet stiller en række krav til dig, hvis du skal være omfattet af reglerne om tilladte eksamensforsøg og omprøve. Reglerne er opstillet herunder, og vi vil bede dig læse dem grundigt igennem inden du kontakter universitet.

Er du blevet syg forud for en eksamen?

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en prøve, som du er tilmeldt, skal du gøre følgende:

  1. Straks søge læge. Du skal gøre dette senest på eksamensdagen (dato for din henvendelse skal fremgå af attesten).
  2. Fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeattest. Af attesten skal det fremgå, på hvilken dato eller i hvilken periode du er/har været syg, og at du kontaktede lægen senest på eksamensdagen. Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose. Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.
  3. Send attesten til Registrering & Legalitet hurtigst muligt, og senest en måned efter eksamen har fundet sted. Du skal sende attesten og din sygemelding via www.sdu.dk/SPOC.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit ansvar at fremskaffe attesten rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akut konsultation.

Hvis universitetet modtager din sygemelding og lægeattesten inden for en måned efter eksamen er afholdt, vil du blive registret som syg under prøve og tilmeldingen vil ikke tælle som et anvendt eksamensforsøg. Du har efterfølgende mulighed for at tilmelde dig omprøven i faget. Læs mere om omprøve her.

Bliver du syg  under en eksamen?

Hvis du bliver syg under en mundtlig prøve, skal du meddele dette overfor eksaminator, inden eksaminator (og evt. censor) meddeler dig en karakter. Du kan således ikke forvente, at dit eksamensforsøg bliver slettet, hvis du meddeler eksaminator (og evt. censor), at du var syg under eksamen, efter at du har modtaget en karakter.

Hvis du bliver syg under en skriftlig prøve, skal du tilkalde eksamensvagten. Du og eksamensvagten underskriver en erklæring om, at prøven er afbrudt på grund af sygdom. Du må ikke aflevere noget til bedømmelse. Afleverer du noget til bedømmelse, kan du ikke forvente, at dit eksamensforsøg bliver slettet.

Hvis du bliver syg under udarbejdelse af en eksamenshjemmeopgave – f.eks. en 24 timers opgave, skal du straks kontakte dit studiesekretariat. Det skal herefter afklares nærmere, hvorvidt prøven skal afbrydes på grund af sygdom, eller om det er tilstrækkelig med en fristforlængelse til færdiggørelse af eksamenshjemmeopgaven.

Efterfølgende skal du gøre følgende:

  1. Du skal personligt søge læge umiddelbart efter, at du har forladt eksamenslokalet eller afbrudt eksamenshjemmeopgaven – altså samme dag.
  2. Fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeattest. Af attesten skal det fremgå, på hvilken dato eller i hvilken periode du er/har været syg, og at du kontaktede lægen senest på eksamensdagen. Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose. Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.
  3. Send attesten til Registrering & Legalitet hurtigst muligt, og senest en måned efter eksamen har fundet sted. Du skal sende attesten og din sygemelding via www.sdu.dk/SPOC.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit ansvar at fremskaffe attesten rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akut konsultation.

Hvis universitetet modtager din sygemelding og lægeattesten inden for en måned efter eksamen er afholdt, vil du blive registret som syg under prøve og tilmeldingen vil ikke tælle som et anvendt eksamensforsøg. Du har efterfølgende mulighed for at tilmelde dig omprøven i faget. Læs mere om omprøve her.

Dødsfald

Dødsfald i den nærmeste familie sidestilles med sygdom. Den nærmeste familie vil som udgangspunkt omfatte ægtefælle/samlever, forældre, søskende og børn, med mindre der er dokumentation for særligt nært forhold til andre.

Er du blevet udsat for en voldsom hændelse?

Hvis du bliver udsat for en voldsom hændelse, som forhindrer dig i at deltage i en prøve, som du er tilmeldt, skal du så hurtigt, som det overhovedet er muligt, meddele dette til Registrering & Legalitet via www.sdu.dk/SPOC . Registrering & Legalitet foretager en konkret vurdering i den enkelte sag om, hvorvidt hændelsen skal sidestilles med reglerne for sygdom. Studienævnet kan blive inddraget i sagen, hvis der ikke er enighed om Registrering & Legalitets vurdering.

Hvis hændelsesforløbet godkendes, vil du blive registret som syg under prøve og tilmeldingen vil ikke tælle som et anvendt eksamensforsøg. Du har efterfølgende mulighed for at tilmelde dig omprøven i faget. Læs mere om omprøve her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies