Menu

Procedure ved mistanke om snyd

Hvis der er tale om sjusk eller fejl, der udspringer af manglende viden om god akademisk praksis, kan din studieleder vælge ikke at indberette en uregelmæssighed. I stedet kan din studieleder vælge at tilbyde dig vejledning om netop god akademisk skik og praksis.


Hvis din studieleder vælger at indberette dig, vil din sag bliver overdraget til Studieservice. Du vil herefter blive indkaldt til et møde i Studieservice. Her vil din studieleder, og to repræsentanter fra  Studieservice deltage. Mødet er den partshøring, som forvaltningsloven stiller krav om, at universitetet skal holde med den studerende. Ved disse møder vil du få mulighed for a forelægge din sag, og du har lov til at tage en bisidder med. Efter mødet vil Studieservice sende sagen til rektor, som efterfølgende vil træffe en afgørelse i sagen. Du vil modtage afgørelsen fra rektor på din SDU-mail.

Mange sager er komplekse og det kan tage tid at få sagen fuldt belyst til behandling. Universitetet bestræber sig på at indkalde til et møde hurtigst muligt efter en indberetning af eksamensuregelmæssigheder af hensyn til den studerende. 

Hvis du snyder

Principper for troværdige eksaminer

Dine rettigheder som studerende

SDUs forventninger til dig

Søg hjælp

Hvad er eksamenssnyd

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies