Menu

Før eksamen

Eksamenstilmelding
Du bliver automatisk tilmeldt til eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag. Hvis du ikke er tilmeldt undervisning , men gerne vil tilmeldes eksamen, skal du gøre dette i den særlige eksamenstilmeldingsperiode.

Det Humanistiske Fakultet: 20. - 30. oktober (vintereksamen) / 20. - 30. marts (sommereksamen)

Det Naturvidenskabelige Fakultet: 1. - 15 september (vintereksamen) / 1. - 15. februar (sommereksamen)

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 20. - 30. oktober (vintereksamen) / 20. - 30. marts (sommereksamen)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 1. - 15 september (vintereksamen) / 1. - 15. februar (sommereksamen)

Det Tekniske Fakultet:  Der er ingen eksamenstilmeldingsperiode. Tilmelding til eksamen sker via undervisningstilmeldingen.

Det er vigtig, at du altid tjekker dine eksamenstilmeldinger på studentselvbetjeningen i god tid inden eksamen, og senest inden afslutningen af eksamenstilmeldingsperioden. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til din eksamen, kan du altid kontakte Registrering & Legalitet via www.sdu.dk/spoc.

Eksamensafmelding
Du kan ikke afmelde dig en eksamen.

Der gælder særlige regler ved sygdom

Eksamenslister
Eksamensopslag med eksamensdatoer, lokaler, tidspunkter og dato for offentliggørelse af karaktererne findes på enten din studiehjemmeside eller på Blackboard. Da der kan ske ændringer, bør du holde dig ajour på Internettet.

Du kan tjekke dine eksamenstilmeldinger via studentselvbetjeningen.

Du kan kun få adgang til eksamenslokalet, hvis du står på de endelige eksamenslister. Du skal derfor kontrollere, at du står på listerne over de fag, som du har tilmeldt dig til eksamen i. Hvis du er i tvivl om noget, skal du kontakte Registrering & Legalitet via www.sdu.dk/spoc så hurtigt som muligt.

Dispensationer
Det er vigtigt, at du får eventuelle dispensationer bragt i orden i god tid før eksamen. Du skal også undersøge, om der er særlige tidsfrister. Eksempler på forhold, der kræver dispensation:

  • Hvis du ønsker, at blive afmeldt en eksamen, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn vedlagt relevant dokumentation, f.eks. en lægeerklæring.
  • Hvis du ønsker forlænget tid til eksamen, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn vedlagt relevant dokumentation, f.eks. en lægeerklæring.
  • Hvis du ønsker at benytte computer, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler på de enkelte fakulteter. Spørg derfor altid hos dit studienævn eller på instituttet.
  • Har du ønsker om at blive placeret i et særligt lokale eller har andre ønsker, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn.
  • Husk: hvis du har overskredet det tilladte antal eksamensforsøg i obligatoriske fag og valgfrie fag eller tidsfrister, skal du søge om dispensation. Du er ikke berettiget til at fortsætte på uddannelsen og til at gå til eksamen i noget fag overhovedet, før en dispensation er godkendt. Ansøgninger om mere end 3 eksamensforsøg behandles af dit studienævn.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies