Menu

Førsteårsprøven

Hvad er "førsteårsprøven"?
På din bacheloruddannelses første studieår er der nogle prøver, som tilsammen udgør førsteårsprøven. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal du, for at kunne fortsætte uddannelsen, have bestået de prøver, der ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven.

Det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange prøver der indgår i førsteårsprøven. Hvilke prøver der er tale om, kan du se i din studieordning (se Din uddannelse).

Krav til førsteårsprøven
Tidsfrist til at bestå prøverne
Du skal være opmærksom på, at førsteårsprøven skal være bestået senest inden udgangen af det første studieår efter studiestart (2 semestre/4 kvartaler), for at du kan fortsætte uddannelsen.

Eksamensforsøg til at bestå en prøve
Hvis du ikke har bestået de prøver, der er en del af førsteårsprøven senest inden udgangen af dit første studieår efter studiestart, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg uanset, at du ikke har brugt alle tre eksamensforsøg. Det betyder, at det er meget vigtigt, at du tilmelder dig omprøve eller sygeprøve i umiddelbart forlængelse af den ordinære prøve.

Dispensation
Universitetet kan dispensere fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Endvidere kan Universitetet tillade yderligere eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Hvis du ønsker dispensation fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven eller tilladelse til yderligere eksamensforsøg, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn, da det er studienævnet, som behandler din ansøgning.

Konsekvenser
Universitetet bringer din indskrivning til ophør, hvis du ikke opfylder reglerne om beståelse af  førsteårsprøven. Det samme er gældende, hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies