Menu

Eksamensregler på SDU

Din pligt som studerende
Når man er studerende på Syddansk Universitet, er man omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på Syddansk Universitet. Det indebærer, at du er forpligtet til at holde dig orienteret om regler for eksamen, bl.a. skal du huske at medbringe studiekort til og legitimere dig ved alle eksamener, observere og overholde regler vedrørende tidsfrister for eksamenstilmelding og eksamensafmelding, mv.

På de følgende sider beskrives, hvordan en eksamen foregår, og hvad du som studerende skal gøre før, under og efter en eksamen. Du finder også information om førsteårsprøven og regler om, hvordan du skal forholde dig ved sygdom. Der er endvidere information om specialeregler.

Generelle regler og uddannelsesspecifikke regler

Der findes flere forskellige eksamensformer, og derfor er det vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om kravene til den enkelte eksamensform. Du bør først læse de generelle regler, som du finder på disse sider. Du skal også holde dig informeret om de mere specifikke regler og procedurer, som gælder for din uddannelse. Det kan f.eks. være afleveringsfrister, brug af PC og andre hjælpemidler, og naturligvis de specifikke faglige krav til den enkelte eksamen. De specifikke bestemmelser finder du i din studieordning eller på din uddannelses side. Din faglige vejleder kan svare på spørgsmål herom.

Det er universitetsloven med tilknyttede bekendtgørelser, herunder adgangsbekendtgørelsen, uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen, som udgør rammerne for afvikling af eksamen på Syddansk Universitet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies