Menu

Tidsgrænser

Klik her for at hente de gældende regler for seneste afslutning af  uddannelse

Beskrivelse af tidsgrænsereglerne 

Reglerne fastsætter en tidsgrænse for, hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse. Såfremt du ikke overholder denne tidsgrænse, vil du blive udskrevet fra din uddannelse.

Reglerne er:

  • Bacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år
  • 2-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + ½ år
  • 3-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år

Overgangsordning for studerende indskrevet før 1. september 2015

Studerende optaget på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse før 1. september 2015 gælder følgende regler:

  • Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS pr. 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 28. februar 2019.
  • Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS før 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 31. august 2018.
  • Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 210 ECTS før 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 28. februar 2019.
  • Bachelor- eller professionsbachelorstuderende optaget på en uddannelse normeret til 240 ECTS før 1. februar 2015 skal senest have afsluttet deres uddannelse 31. august 2019.

Studerende optaget på en kandidatuddannelse før 1. september 2015 gælder følgende regler:

  • Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 120 ECTS skal senest have afsluttet deres uddannelse den 28. februar 2018.
  • Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 150 ECTS skal senest have afsluttet deres uddannelse den 31. august 2018
  • Kandidatstuderende optaget på en uddannelse normeret til 180 ECTS skal senest have afsluttet deres uddannelse den 28. februar 2019

Såfremt du er indskrevet på en uddannelse, som tidligere har haft regler for senest afslutning og uddannelsen, skal du være opmærksom på, at du stadig er underlagt disse regler. Der kan derfor gælde andre frister for dig end de, som er oplistet herover. Dette gør særligt gældende for studerende indskrevet på en diplom- eller civilingeniøruddannelse, på de naturvidenskabelige uddannelser, samt studerende indskrevet på Medicin. Det vil fremgå af din studieordning såfremt dette er gældende for dig.

Du kan få dispensation for regelsættet, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller iværksætter . Læs mere her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies