Menu

Tilmelding til undervisning

For dig der skal begynde på en bacheloruddannelse

Specielt for dig der skal begynde på en bacheloruddannelse
Tilmelding til 1. semester på bacheloruddannelsen sker automatisk. Vi anbefaler dog at du går ind på din studenterselvbetjening og orienterer dig om hvilke fag vi har tilmeldt dig. Mener du at der er sket fejl, skal du kontakte Registrering & Legalitet via SPOC

For dig der skal begynde på en kandidatuddannelse, tilvalg eller sidefag

Skal du påbegynde et tilvalg, sidefag, eller kandidatuddannelse i det kommende semester, er det ikke sikkert at du kan tilmelde dig fag/kurser i perioden mellem den 20. og 30. maj/ 20. og 30. november, da du endnu ikke er blevet indskrevet på den nye uddannelse. Du kan finde mere information om undervisningstilmelding for kommende tilvalgs-, sidefags-, og kandidatstuderende her

Bytte af valgfag

For valgfag tilmeldt til det kommende semester gælder det, at du kan bytte det ud med et andet valgfag indenfor de første 21 dage af semestret. Det forudsættes:

  1. at det nye valgfag har samme ECTS værdi, som det valgfag du ønsker at bytte ud
  2. at der er ledige pladser på det ønskede valgfag
  3. at valgfaget kan indgå i din studieordning
  4. at du ikke er påbegyndt valgfaget i et tidligere semester

Skift af valgfag kan ske ved henvendelse til Registrering & Legalitet via SPOC.

Tilmeldingsperioder
Du tilmelder dig undervisning i følgende periode:

Når du har tilmeldt dig et fag eller kursus, er du automatisk tilmeldt eksamen i faget.

Du skal også tilmelde dig aktiviteter som specialet, bachelorprojektet, og Individuelle studieaktiviteter, hvis du skal i gang med disse i det kommende semester.

Din tilmelding er bindende og du kan kun blive afmeldt, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

På din studieside finder du oversigter over de fag og kurser, der udbydes på dit studie.

Hvis det ikke er muligt, at foretage de ønskede tilmeldinger på studenterselvbetjeningen i perioden, eller hvis der fejl og mangler, skal du sende en mail til Registrering & Legalitet via SPOC.

Øvrige spørgsmål til dine undervisningstilmeldinger kan også rettes til Registrering & Legalitet via SPOC.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies