Skip to main content

Svømmehal

Svømmehallen er lukket! 

Grundet restriktionerne, vedr. forsamlingsforbuddet, er det blevet besluttet at for perioden d. 9. september - 2. januar, begge dage inkl., at svømmehallen er lukket for ansatte, studerende og for offentligheden.

(Der vil forsat være undervisning for studerende på Institut for Idræt og Biomekanik (IOB),  skolesvømning, SDU samt klubber.)

 

Campus Svømmehallen er åben for studerende kl. 8-14 på hverdage, men kun i perioder, hvor svømmehallen ikke bliver benyttet til undervisning. 

Skemaerne er opdateret den  2. september 2020. 

Bemærk at man fra efteråret 2019 ikke længere skal medbringe adgangskort til svømmehallen. I stedet gælder nedenstående:

  • Der er i løbet af sommeren, kommet nyt indgangssystem på Uni, hvilket betyder at indgangsmøllerne bliver fjernet, ind til afdelingerne, så studerende skal ikke længere have kort for at komme ind.
  • Men det vil så også sige, at der vil være fri adgang til afdelingerne.
  • Så skabene bliver ændret, så der skal bruges hængelås, for at låse dem. Hængelås skal alle SELV HAVE MED.
  • Alle skabe, vil hver morgen blive åbnet, så man skal ikke lade sin hængelås blive på skabet.
  • Vi vil anbefale en hængelås, hvor man kan lave sin egen kode.
  • Man skal medbringe studiekort, så man kan legitimere sig i svømmehallen

Der kan opstå dage, hvor hele eller dele af bassinet er optaget på trods af, at skemaet viser, at det er "ledigt".

Ret til justeringer/placeringer af ekstra lektioner forbeholdes.