Skip to main content

God valgskik

Valgsekretariatet er ansvarlig for afvikling af valg og tager sig af valgsupport samt administrative opgaver vedrørende valget.

Valgsekretariatet er upartisk og blander sig ikke i kandidaternes/listernes valgkamp, valgkampagner o.l.

Valgsekretariatet kan godt være behjælpelig med eksempeltvis offentliggørelse af valglisternes udtalelser på valg-hjemmesiden, men der vil gælde samme regler, muligheder og frister for alle implicerede lister/kandidater.

Valgkampagner

Opstilling af valgboder, ophængning af valgplakater, uddeling af flyers og lignende er ikke en opgave for Valgsekretariatet.

Du er dog velkommen til at kontakte Teknisk service på 8888@sdu.dk.

Sociale medier

Det er naturligt, måske endda endnu mere i disse coronatider, at de opstillede kandidater/lister/foreninger fører valgkamp på de sociale medier. Her skal der ligeledes holdes en god tone. På de sociale medier gælder det også, at man altid holder sig til politik og ikke personsager – dvs. man går  efter bolden og ikke manden.

Hvis man føler, at nogle tager diskussionen for langt eller på anden vis overskrider grænser, så kontaktes forpersonen for den pågældende forening. Det er vigtigt, at ingen i forbindelse med valgkampen føler sig hængt ud eller på anden måde personligt krænket på de sociale medier.