Skip to main content

Studiemiljøundersøgelsen 2015 for deltidsstuderende

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemførtes i perioden 12. – 26. november 2015

Den samlet svarprocent endte på 19,4 %. 1605 studerende fik tilsendt spørgeskemaet.

Besvarelsesmulighederne vekslede mellem lukkede spørgsmål og fritekstfelter.

Øvrigt

Universitetsrapport SMU 15 deltid.

Spørgeskema SMU 15 deltid.