Studiemiljøundersøgelsen 2019 for deltidsstuderende

Undersøgelsen er nu afsluttet og endte med en samlet svarprocent på 20,0.

Hvem deltog?

Næsten 3.000 deltidsstuderende fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, det Humanistiske Fakultet, og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev inviteret til at deltage. 

I denne oversigt kan man se svarprocenten for de enkelte fakulteter og de enkelte uddannelser.

Resultater

På baggrund af svarene på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet udarbejdet en universitetsrapport. Der er desuden udarbejdet en database i QlikView, som giver ansatte og studerende på SDU mulighed for selv at dykke ned i svarene (adgang kræver man er logget ind på SDU´s netværk).

Det skal ske nu

Som opfølgning på undersøgelsens resultater skal der nu udpeges indsatsområder og udarbejdes handlingsplaner for de indsatser SDU vil gå videre med for at forbedre studiemiljøet på uddannelserne.

Kontakt

Spørgsmål til undersøgelsen eller til SMU generelt kan sendes til smu@sdu.dk