Studiemiljøundersøgelsen

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Fakulteterne og Fællesadministrationen har nu haft mulighed for at læse universitetsrapporten igennem og har i den forbindelse formuleret opmærksomhedspunkter. Opmærksomhedspunkterne er vurderinger af, hvor der kan sættes ind for at sikre, at studiemiljøet bliver endnu bedre. Opmærksomhedspunkterne er med udgangspunkt i universitetsrapportens tematikker. Nedenunder kan du læse om de forskellige fakulteters og Fællesadministrationens opmærksomhedspunkter.

Her kan du downloade en samlet oversigt over Fællesadministrationens og fakulteternes opmærksomhedspunkter.

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen vil have et overordnet fokus på trivsel. Derudover vil fokus også være på information og kommunikation, IT-forhold og fysiske forhold.

NAT

I Det Naturvidenskabelige Fakultets arbejde med handlingsplaner vil der være fokus på, hvordan information om kurser og studier til de studerende kan optimeres. Fakultetet vil også forholde sig til, hvordan forholdene omkring undervisningslokaler og pauseområder kan forbedres.

TEK

Det Tekniske Fakultet har opmærksomhed på information omkring sociale og faglige arrangementer, tilgængelighed og rengøring i grupperum, rengøring af toiletterstress, hverdagstrivsel og information samt introduktion til sikkerheden i laboratorier og værksteder. 

SAMF

Det samfundsvidenskabelige Fakultet har identificeret trivsel, studieaktivitet, gode samarbejdsformer og - relationer, faglige og sociale relationer og information og kommunikation som deres opmærksomhedspunkter. 

SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil i deres udarbejdelse af handlingsplaner have fokus på studieaktivitet og forsinkelse, trivsel, stress og ensomhed samt information og kommunikation.

HUM

Opmærksomhedspunkterne for Det Humanistiske Fakultet er et kontinuerligt fokus på web og kommunikation, studieintensitet, læringsmetoder og stress og trivsel.

QlikView

I QlikView kan du se, hvordan de studerendes svar har fordelt sig i undersøgelsen. Dykker du ned i tallene, vil du blandt andet kunne læse, at de studerende overordnet set vurderer studiemiljøet højere end nogensinde før. På en skala fra 0-10 lander den samlede vurdering af studiemiljøet nemlig på 7,2.

Adgang til svarfordeling i undersøgelsen via QlikView finder du her. Du skal være logget ind på SDU's netværk for at få adgang til linket.

Adgangen til QlikView for nøglepersonerne findes her

Hvis du vil vide mere

I menuen til højre kan du læse meget mere om denne og tidligere undersøgelser. Du kan eksempelvis læse om vores fortrolighed eller  finde svar på oftest stillet spørgsmål - og finder du ikke svar her, er du altid velkommen til at skrive på smu@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies