Studiemiljøundersøgelsen

Studiemiljøundersøgelsen 2017

QlikView åbnet

Nu er det muligt at se, hvordan de studerendes svar har fordelt sig i studiemiljøundersøgelsen 2019 – og dykker du ned i de netop offentliggjorte tal, vil du blandt kunne læse, at de studerende overordnet set vurderer studiemiljøet højere end nogensinde før. På en skala fra 1-10 lander den samlede vurdering af studiemiljøet nemlig på 7,2.

Klik her for at se svarfordelingen i QlikView.

Du kan kun åbne linket, når du er tilkoblet SDU's netværk.

Adgangen til QlikView for nøglepersonerne finder du her

Endelig svarprocent offentliggjort

SDU er i gang med at undersøge de studerendes studiemiljø, og derfor sendte vi tirsdag den 19. februar en mail med et link ud til mere end 20.000 heltidsstuderende fordelt på SDU’s fem campusser. Studiemiljøvurderingen er lovpligtig og gennemføres på SDU hvert andet år. SDU ønsker, at de studerende har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer.

Svarprocenten endte i år på 48,8%, hvilket vil sige, at vi for tredje gang i træk har den højeste svarprocent blandt landets universiteter. Den høje besvarelsesprocent svarer til, at knap 10.000 studerende har deltaget, hvilket sikrer os, at vi kan handle ud fra et kvalificeret grundlag i det kommende arbejde med at forbedre studiemiljøet på SDU.

 

Her kan du se, hvordan svarprocenten har fordelt sig på fakulteter, campusbyer og uddannelser.

 

De heldige vindere blev ... 

Besvarede man spørgeskemaet, var man med i lodtrækningen om lækre præmier. Vinderne er kontaktet via deres SDU-mail og er offentliggjort her.

Rektor, Henrik Dam, udskrev i forbindelse med studiemiljøundersøgelsen også en ekstra konkurrence, hvor alle uddannelser kunne vinde penge til deres studiemiljø. Se her, hvilke uddannelser som vandt.

Hvis du vil vide mere

I menuen til højre kan du læse meget mere om denne og tidligere undersøgelser. Du kan eksempelvis læse om vores fortrolighed eller finde svar på oftest stillet spørgsmål til undersøgelsen. Derudover kan spørgsmål vedrørende undersøgelsen rettes til smu@sdu.dk.

 

Du kan desuden finde spørgeskemaet i en PDF-formaet her.

  

Information om SMU på SDU

På Syddansk Universitet arbejder vi systematisk på at forbedre studiemiljøet for studerende, ved at vi hvert andet år gennemfører en vurdering og tilfredshedsmåling af forholdene - på SDU kaldet en studiemiljøundersøgelse. Undersøgelsen afvikles for heltidsstuderende på universitetet (hvilket er et lovkrav). Som studerende er der mulighed for at besvare undersøgelsen på både dansk og engelsk. Ved efterspørgsel fra universitetets fakulteter kan der afholdes en lignende studiemiljøundersøgelse for deltidsstuderende. Studiemiljøundersøgelsen er forankret i Hovedarbejdsmiljøudvalget på SDU, og organiseres af HR-service i samarbejde med Studieservice. Fakulteterne står for udarbejdelse af handleplaner samlet for alle uddannelser på fakultetet og står for at inddrage relevante organer i beslutningen om hvilke initiativer og forbedringer, der skal iværksættes. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies