Skip to main content

Studiemiljøundersøgelsen (SMU)

Studiemiljøundersøgelsen er lovpligtig, og den har til formål at give et øjebliksbillede af, hvordan de studerende vurderer deres studiemiljø, så SDU kan skabe de bedst mulige rammer for de studerende.

Når undersøgelsen er blevet gennemført, udarbejdes der en trykt rapport med undersøgelsens generelle tendenser og en elektronisk rapport med detaljerede resultater på fx uddannelses- og campusniveau. På baggrund af rapporterne udarbejder fakulteterne og fællesadministrationen særskilte handleplaner, hvor det beskrives hvilke initiativer, der igangsættes for at forbedre de områder, hvor de studerende oplever at der er behov for det.

Igangværende undersøgelser

SMU heltid 2021

I uge 9-11 gennemføres Studiemiljøundersøgelsen 2021 for alle heltidsstuderende.

SMU heltid 2019

I foråret 2019 gennemførte SDU Studiemiljøundersøgelsen for alle heltidsstuderende. Læs mere om undersøgelsen og arbejdet med dens resultater.

SMU deltid 2019

I efteråret 2019 gennemførte SDU Studiemiljøundersøgelsen for deltidsstuderende. Læs mere om undersøgelsen og arbejdet med dens resultater.

Tidligere undersøgelser

Siden 2004 har SDU gennemført i alt 7 undersøgelser. Læs mere om de tidligere undersøgelser.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om undersøgelsen på et generelt niveau kan du læse mere på siden med fakta om SMU. Du kan også læse om, hvordan du kan blive undervisningsmiljørepræsentant i dit instituts arbejdsmiljøgruppe.

SMU 2019 for deltidsstuderende

På baggrund af Studiemiljøundersøgelsen for deltidsstuderende er der udarbejdet en universitetsrapport, samt handlingsplaner for opfølgning.

Læs mere

SMU 2019 for heltidsstuderende

På baggrund af Studiemiljøundersøgelsen er der udarbejdet en universitetsrapport, samt handlingsplaner for opfølgning.

Læs dem her