Skip to main content

Hvert andet år gennemfører SDU Studiemiljøundersøgelsen (SMU) med fokus på de studerendes oplevelse af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

 

I perioden 2. til 21. marts blev SMU 2021 gennemført blandt alle heltidsstuderende på SDU. Mere end 9.000 studerende svarede på undersøgelsen, som endte med en flot samlet svarprocent på 45,6%.

Undersøgelsen indeholder en række spørgsmål, der tilsammen skal give et billede af, hvordan de studerende vurderer studiemiljøet på SDU. Der spørges bl.a. ind til oplevelsen af faglige og sociale arrangementer, stress og ensomhed, tilgængelighed af informationer og meget mere. 

Covid-19

Vi er klar over, at tingene pga. coronapandemien ikke er, som de plejer for de studerende. Det er vigtigt at kunne følge udviklingen i svar over tid. Derfor er de fleste spørgsmål de samme som i tidligere års studiemiljøundersøgelser. På den måde kan vi netop se, hvad der har ændret sig, og dermed hvilken betydning, som coronarestriktionerne har for studiemiljøet. I de efterfølgende analyser af besvarelserne vil der blive taget højde for den særlige situation.

De første resultater er nu klar

Der er udarbejdet en database i QlikView, som giver ansatte og studerende på SDU mulighed for at se svarfordelingerne fordelt på campus, fakultet, og uddannelse. Du finder databasen her (adgang kræver man er logget ind på SDU´s netværk).

Nu går arbejdet i gang med at analysere resultaterne. Efterfølgende vil der blive udarbejdet handlingsplaner for at forbedre studiemiljøet endnu mere på SDU.

 

Svarprocent

Se svarprocenten fordelt på campus, fakultet, og uddannelse. 

Konkurrencer

Alle der deltog i Studiemiljøundersøgelsen kom med i lodtrækningen om:

  • 10 x Airpods
  • 40 x Biografbilletter for 2

Desuden udskrev Rektor Henrik Dam en ekstra konkurrence, hvor alle uddannelser havde chancen for at vinde penge til deres studiemiljø.

Læs mere om konkurrencerne.

Kontakt

Spørgsmål til undersøgelsen eller til SMU generelt kan sendes til smu@sdu.dk 

Tidligere undersøgelser

Siden 2004 har SDU gennemført i alt syv studiemiljøundersøgelser.

Læs mere om de tidligere undersøgelser

Strategi & Kommunikation – Analyse, Kvalitet og Rekruttering
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 21.04.2021