Valg på SDU

SDU afholder hvert efterår valg til de styrende organer ved universitetet for såvel medarbejdere som studerende.

Valgresultat 2019 - klik her for at se stemmeoptællingsrapport og oversigt over kampvalg

Information om valg:

Valg 2019    
Efteråret 2019 afholdes der valg til medarbejdernes (VIP og TAP) repræsentation i SDUs bestyrelse samt til de studerendes repræsentation i samtlige studienævn og de Ph.D.-studerendes repræsentation i Ph.D.-udvalg. De enkelte delvalg fremgår af denne vejledning

Valget gennemføres fra d. 26. november kl. 09.00 til d. 27. november kl. 19.00 som et elektronisk valg, hvor de enkelte vælger afgiver stemme ved at tilgå e-valg systemets afstemningsserver. Valghandlingen er elektronisk og finder sted over internettet via følgende link: 

https://e-valg.sdu.dk/

Udskrivelse og tidsplan
Valg 2019 bekendtgøres d. 17. september og gennemføres efter følgende tidsplan.

Valglister
Valglister offentliggøres på nettet d. 21. oktober, hvorefter alle vælgere kan konstatere deres valgret. Følg dette link til valglisten. 

Lister og oversigter
Du kan her se kandidatlisten for valg 2019.
Du finder også oversigten over kampvalg, fredsvalg og valgs bortfald.

Valgregler
Du kan her læse SDUs Valgregler, som er vedtaget af SDUs bestyrelse.

Valgudvalg
Følg linket for at se medlemmerne i Valgudvalget.

Kontakt:

Valgsekretariatet, HR-service, Campusvej 55, 5230 Odense M

                                            Sekretær for Valgudvalget er: 

                                            Kristian Græsborg, tlf. 6550 2878, mail kg@sdu.dk