Valg på SDU

SDU afholder hvert efterår valg til de styrende organer ved universitetet for såvel medarbejdere som studerende. 

Information om valg:

Valg 2020  
Efteråret 2020 afholdes der valg til følgende organer:

  • Studienævn, Ph.d.-udvalg og SDU's Bestyrelse - Valggruppe III
  • Universitetsråd - Valggruppe II og III
  • Akademisk råd - Valggruppe I, II og III
  • Institutråd - Valggruppe I, II og III
  • SDU's Udpegningsorgan - Valggruppe III

De enkelte delvalg fremgår af denne vejledning.

Valget gennemføres fra d. 24. november kl. 09.00 til d. 25. november kl. 19.00 som et elektronisk valg, hvor den enkelte vælger afgiver stemme ved at tilgå e-valg systemets afstemningsserver. Valghandlingen er elektronisk og finder sted over internettet via følgende link: 

https://e-valg.sdu.dk/

Udskrivelse og tidsplan
Valg 2020 bekendtgøres d. 17. september og gennemføres efter følgende tidsplan.

Valglister
Valglister bliver gjort tilgængelige d. 21. oktober til d. 29. oktober kl. 12, hvor fristen for fremsættelse af indsigelser mod valglisterne udløber.

Lister og oversigter
Du kan her se kandidatlisten for valg 2020.
Du finder også oversigten over kampvalg, fredsvalg og valgs bortfald.

Valgregler
Du kan her læse SDUs Valgregler, som er vedtaget af SDUs bestyrelse.

Valgudvalg
Følg linket for at se medlemmerne i Valgudvalget.

Kontakt:

Valgsekretariatet, HR-service, Campusvej 55, 5230 Odense M

                                            Sekretær for Valgudvalget er: 

                                            Sladja Zoric, tlf. 65501310, mail slz@sdu.dk