Valg på SDU

Information om valg:

Valg 2019    
Efteråret 2019 afholdes der valg til medarbejdernes (VIP og TAP) repræsentation i SDUs bestyrelse samt til de studerendes repræsentation i samtlige studienævn og de Ph.D.-studerendes repræsentation i Ph.D.-udvalg. Valghandlingen er fastsat til d. 26. – 27. november. De enkelte delvalg fremgår af denne vejledning.

Udskrivelse og tidsplan
Valg 2019 bekendtgøres d. 17. september og gennemføres efter følgende tidsplan.

Valglister
Valglister offentliggøres på nettet d. 21. oktober, hvorefter alle vælgere kan konstatere deres valgret. Følg dette link til valglisten.

Kandidatlister
Vælgere, der ønsker at opstille som kandidater til de udskrevne valg skal indlevere kandidatlister senest 8. november kl. 12.00 til Valgsekretariatet, der godkender listerne før de offentliggøres d. 15. november sammen med en oversigt over kampvalg, fredsvalg og eventuelle valgs bortfald.

En kandidatliste omfatter navn på den/de opstillede kandidater under listen samt navn og underskrift på et antal ’stillere’, der anbefaler den pågældende liste (25 stillere ved valg til SDUs bestyrelse og 5 stillere for lister der opstiller til studienævnsvalg). Kandidatlister kan udarbejdes enten skriftligt ved hjælp af denne blanket, eller man kan udarbejde en kandidatliste elektronisk via e-valg efter at valglisten er offentliggjort på nette d. 21. oktober.

Valget
Valget gennemføres fra d. 26. november kl. 09.00 til d. 27. november kl. 19.00 som et elektronisk valg, hvor de enkelte vælger afgiver stemme ved at tilgå e-valg systemets afstemningsserver. Nærmere information med angivelse af link til afstemningen tilsendes alle vælgere via mail i ugen op til afstemningstidspunktet.

Valgregler
Du kan her læse SDUs Valgregler, som er vedtaget af SDUs bestyrelse.

Valgudvalg
Følg linket for at se medlemmerne i Valgudvalget.

Kontakt:

Valgsekretariatet, HR-service, Campusvej 55, 5260 Odense.

                                            Sekretær for Valgudvalget er

                                            Kristian Græsborg, tlf. 6550 2878, mail kg@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies