Menu

Valg ved Syddansk Universitet

Syddansk Universitet afholder hvert efterår valg til de styrende organer ved universitetet for såvel medarbejdere som studerende.

Valgene gennemføres i henhold til SDU’s valgregler. Læs mere om valgreglerne

VALG 2017:

Der afholdes valg til samtlige studienævn og PhD-udvalg for såvel Valggruppe I (VIP) som Valggruppe III (STUD) med funktionsstart 1. januar 2018. Valggruppe I vælges for en 4-årig periode, medens valg af studenterrepræsentanterne gælder for ét år. Valgene afholdes fra den 28. november kl. 09.00 til den 29. november kl. 19.00. (Udskrivelsesdokument)

VEJLEDNING:

Vejledning og samlet oversigt over delvalg m.v. offentliggøres her i forbindelse med valgets udskrivelse d. 15. september. Du finder vejledningen her.

REPRÆSENTATIONSOMRÅDER:

Ændring af repræsentationsområder pr. 25. september 2017: Godkendte ændringer.

TIDSPLAN:

Den samlede tidsplan for valgprocessen finder du her.

VALGLISTER:

Valglister offentliggøres på SDU.dk og SDUnet den 20. oktober. Af valglisterne kan hver enkelt vælger forsikre sig om, hvilke valg vedkommende kan deltage i. Evt. indsigelser over registrerede valgrettigheder bedes være valgsekretariatet i hænde senest 27. oktober. Du finder valglisten her.

KANDIDATLISTER:

Frist for indlevering af kandidatlister til Valgsekretariatet, HR-Service, er 10. november kl. 12.00. Kandidatlister udarbejdes enten elektronisk gennem det elektroniske kandidatanmeldelses modul  eller den skriftlige kandidatanmeldelsesblanket, som downloades her.  Godkendte kandidatlister offentliggøres 17. november.

Oversigt over Kampvalg, Fredsvalg og Bortfald af valg finder du her.

VALGET: Valgene den 28. - 29. november afholdes som e-valg og alle valgberettigede får via mail tilsendt et link til deltagelse i valget.

RESULTATET AF VALGET: Resultaterne af valgene offentliggøres 30. november.

Valgene tilrettelægges og styres af SDU’s Valgudvalg, der er nedsat af rektor, og som pt. består af:

Professor Hans Viggo Godsk Pedersen (formand), Juridisk Institut, hvp@sam.sdu.dk

Lektor Tønnes Bekker-Nielsen, Institut for Historie, tonnes@sdu.dk 

Lektor Anna Lund Jepsen, Institut for Marketing og Management, alj@sam.sdu.dk

Professor Jens S. Andersen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, jens.andersen@bmb.sdu.dk 

Lektor Henrik Karring, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, hka@kbm.sdu.dk 

Laborant Birgitte Damby Sørensen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, bdamby@health.sdu.dk 

Studerende Kristian Røge Frevert, krfre16@student.sdu.dk

Studerende Johan Garibaldi Olskjær Birkedal, jbirk15@student.sdu.dk

Kontakt til Valgsekretariatet kan ske til tlf. 65502878 eller mail kg@sdu.dk.

Kristian Græsborg
30. november 2017

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies