Studenterforeninger SDU Odense

SDU fælles foreningsliv

Nyhedsmedier

På SDU er der forskellige former for studenterdrevne nyhedsmedier, der orienterer de studerende om livet på SDU. Der er pt. tre forskellige typer af tværfakultære studentermedier:

RUST
RUST er de studerendes magasin, som har hovedsæde i Odense. Bladet sendes dog også ud til SDUs andre campusser. 
Man kan læse mere om RUST på www.rustonline.dk

Beton TV
Beton TV er de studerendes egen tv-station, der sætter fokus på studielivet, den spændende forskning og de forskellige afdelinger og enheder på Syddansk Universitet.

www.facebook.com/sdubetontv
www.youtube.com/user/SDUBetonTV

Studenterradioen
Odense Studenterradio drives af frivillige studerende fra hele Odense. Radiostationen er en legeplads hvor alt kan lade sig gøre, og hvor fremtidens radiotalenter udpakkes i et kreativt og lydhørt miljø.
https://www.facebook.com/odensestudenterradio


Sociale og faglige foreninger

KairoS SDU
KairoS' formål er at arrangere både faglige og sociale arrangementer på tværs af studier. Med dette er sigtet, at de studerende får et netværk både til personer i erhvervslivet og hinanden imellem. Vi tilbyder de studerende en unik mulighed for at skabe et netværk, der går ud over deres eget studie, men som samtidig tager udgangspunkt i en fælles interesse for kommunikation, sprog og/eller marketing.
https://www.facebook.com/KairoSOdense/

Nedenunder - Fredagsbaren på Campusvej
Nedenunder er med sine over 800m2 sandsynligvis Danmarks største fredagsbaren og er placeret ved indgang C på Campusvej 55. Det er vigtigt for SDU, at de studerende har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af fakulteter, studier og årgange. Af denne årsag blev baren i 2012 bygget i en størrelse der kunne rumme alle fakulteter på Campusvej. Nedenunder blev dog hurtigt så populær at den allerede fik kapacitetsproblemer, da det Tekniske fakultet flyttede ud til Campusvej og lokalet er derfor blevet kraftigt udvidet i 2017, så der igen er plads til alle.

Nedenunder er i dag det sociale samlingssted, hvor man hver fredag kan møde sine medstuderende på kryds og tværs af universitetets mange fagområder og hvor der i løbet af ugens andre 6 dage ofte er andre former for studenterarrangementer som fx revy, standup, koncerter osv.

Find Nedenunder på Facebook www.facebook.com/detskerNedenunder/
eller tag et smut forbi med dine medstuderende, næste gang der er åbent.

SPECTRUM SDU
Spectrum er en studenterforening på SDU, hvis vision er at danne et socialt fællesskab for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og queer på videregående uddannelser i Syddanmark.
Læs mere om SPECTRUM på www.spectrum-lgbtq.dk

Dansk Magisterforening Studerende Odense
studerende.dm.dk

Sportsforeninger

OHM
Foreningens formål er at fremme kendskab og praksis af meditation, både på et selvstændigt og gruppeplan.
Det er gratis og alle er velkomne.

SDU Skiklub
www.facebook.com/skiklub

SDU Surf
Formålet med SDU Surf er at give universitetsstuderende en mulighed for at dyrke Surf sporten sammen med andre. At skabe et fælles forum hvor sporten i samvær med andre kan udøves, diskuteres og socialisere omkring.
https://www.facebook.com/groups/743072556060059/

SDU Sport
SDU Sport Odense er den samlende forening for alle idrætsafdelinger på Odense campus. Her er der en bred variation af tilbud.
sdusport.dk/afdelinger/odense

Syddansk Akademisk Jagtforening
SAJ er den lokale jagtforening på Odense campus, hvorigennem du udover jagt-arrangementer også kan tage jagttegn til studentervenlig pris.
www.sdujagt.dk/

 

Studenterpolitiske organisationer

AGORA-Listen på SDU
Foreningen AGORA-Listen ønsker at fremme et bredt omfavnende studenterdemokrati på SDU. Det skal ske gennem debat, samarbejde med øvrige studenterforeninger, opstilling til universitetsvalget og gennem eventuelle indvalgte i de kollegiale organer. Find AGORA-Listen på Facebook.

ESN Odense (Erasmus Student Network)
ESN works for the creation of a more mobile and flexible education environment by supporting and developing the student exchange from different levels and providing an intercultural experience also to those students who cannot access a period abroad ("internationalisation at home").
https://www.facebook.com/esn/

Frit Forum Odense
 Frit Forum er en politisk studenterorganisation med et klart socialdemokratisk værdigrundlag. Besøg foreningens hjemmeside : http://www.fritforum.dk/afdelinger/odense

Syddanske Studerende
Syddanske Studerende er dit studenterråd på Syddansk Universitet. Det er en samling af studerende på tværs af studieretninger, studiebyer og partiskel. www.syddanskestuderende.dk

Foreninger på det Humanistiske Fakultet

Delirium
Delirium - Historiestudiets Festforening.
DSAAS

Danish Student Association for American Studies afholder events relateret til amerikanske studier.

Web: https://www.facebook.com/dsaassdu/

Fagråd for engelske og amerikanske studier

Fagrådet for engelske og amerikanske studier står for mange af studiets faglige og sociale arrangementer.

www.facebook.com/engamfagraadSDU/
Oinobares (Oldtidskundskab)
Rubicon
Rubicon er et historisk tidsskrift, der udgives af historiestuderende ved Historiestudiet på Syddansk Universitet.
rubicon.sdu.dk
United Negoter

UN er fagrådet for Negot-studierne og står for både de faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen.

Du kan læse mere om UN og deres aktiviteter på:

http://negot.org/
www.facebook.com/cand.negot/


Foreninger på det Samfundsvidenskabelige Fakultet

AcadeMMA

AcadeMMA is a student organization for the study of Market & Management Anthropology (MMA).

The main purpose of AcadeMMA is to create networks between the MMA students and the corporate and academic sector. Furthermore, create awareness within these sectors of the potential of the study, and advances of the MMA program.

Our vision is to be the academic spokesmen of MMA and to be the mediator for the MMA students between the study board, the corporate sector and professors.

Find us on Facebook: https://www.facebook.com/sduacademma/

AISEC
AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership potential. We are a non-political, independent, not-for-profit organization run by students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are interested in world issues, leadership, and management.

https://www.aiesec.dk
Business Economic Association - BEA

Business Economic Association - BEA er fagrådet for Erhvervsøkonomi og arbejder for at sikre et godt socialt og fagligt miljø på studiet

Du kan læse mere om foreningen på: bea.sdu.dk/ eller https://www.facebook.com/Erhvervsoekonomiskforening

Intrpol (International Politics For students - by students)
IntRpol er en non-profit forening for studerende på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Vi interesserer os for International Politik, og afholder forskellige arrangementer som belyser varierende aktuelle problemstillinger og emner rundt omkring i verden.
www.intrpol.dk
Juridisk Forening (JFSDU)

Juridisk Forening SDU (JFSDU) er en selvstændig studenterorganisation som har til formål at forbedre medlemmernes kompetence gennem en bred vifte af faglige og sociale aktiviteter. Som medlem optages enhver, der læser ba.jur., HA(jur.), cand.jur. eller cand.merc.jur., samt dimittender fra disse uddannelser.

Du kan læse mere om foreningen og dens aktiviteter, samt melde dig ind på https://www.jfsdu.dk/

Matematik-økonomi foreningen (MØF)
En gruppe for matematik-økonomi studerende på SDU i Odense.
www.facebook.com/groups/165503460131883/
Oecon I Odense

Oecon I Odense afholder faglige og sociale arrangementer for de økonomistuderende i Odense.

Foreningen arbejder for at højne den faglige profil på økonomistudiet i Odense vha. faglige arrangementer og kurser, samt at forberede de studerende på de arbejdsopgaver de vil blive stillet over for når de træder ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om foreningen og dens aktiviteter på www.facebook.com/OeconIOdense eller på http://oeconiodense.dk/

Samfundsblik
Samfundsblik er en non-profit forening, som interesserer sig for national - og kommunalpolitik og politiske problemstillinger. Vi laver og afholder diverse arrangementer for interesserede omkring aktuelle mener og politikere, både for at oplyse og underholde.
https://www.facebook.com/Samfundsblik/
WISER
WISER @ SDU is a student organisation, made by students, for students. It is our mission to provide students with a host of events where self-development and preparation for the future is in the high seat.

https://www.facebook.com/WISER.SDU.ODENSE/

Foreninger på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Epstein Bar

Epstein bar - Fredagsbaren på WP
I Winsløwparken, hvor flere af SDUs sundhedsfaglige studerende har deres hverdag, har SDU endnu en studenterbar kaldet Epsteinbar. Baren er placeret i kælderetagen i bygning 19 og er det sociale samlingspunkt for de studerende på WP.

Epstein bar har åbent de fleste fredage uden for eksamensperioden og danner også nogle gange rammer for andre aktiviteter. Derudover arrangeres der regelmæssigt tema-bar, hvor baren pyntes og både bartenderne og de studerende klæder sig ud.

Så læser du på WP, så tag et smut forbi baren næste gang der er åbent.

FNKS (Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende)

FNKS (Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende) står for en lang række af faglige og sociale arrangementer for universitetets kiropraktorstuderende.

Du kan læse mere om foreningen og dens aktiviteter på www.fnks.org

GO Odense
GO Odense er en forening for medicinstuderende med interesse for gynækologi og obstetrik.

https://www.facebook.com/gyn.obs.odense/
Hygia
Hygia er et socialfagligt råd på folkesundhedsvidenskab. Udvalgte arrangementer er åbne for resten af universitet.

https://www.facebook.com/FSVhygia/
Medicin og Biomek REVY

Medicin og Biomek revyen er den største revy der afholdes på SDU.

Revyen skabes af op mod 60 studerende og er en årlig tilbagevendende begivenhed, der typisk vises i starten af forårssemesteret.

Så hvis du selv vil deltage i eller se revyen, så følg med på deres hjemmeside: http://mbrevyen.dk/

Medicinerrådet

Medicinerrådet er fagrådet på medicinstudiet.

Det har til formål at varetage de medicinstuderendes interesser i studenterpolitiske anliggender.
Foreningens sigte er at skabe et åbent studenterpolitisk forum blandt de studerende og facilitere gensidig informations­ og holdningsudveksling mellem de medicinstuderende. Medicinerrådet fungerer altså som bindeled mellem de studerende, fakultetet og diverse råd og nævn på studiet.

Du kan følge med i fagrådets aktiviteter på https://www.facebook.com/MROdense/

Psykologi Revy SDU

Hovedformålet med foreningen er at producere en revy, men derudover er målet med revyen også at skabe en mulighed for sammenhold for revyinteresserede psykologistuderende på tværs af de forskellige årgange, hvor der er rum til kreativ udfoldelse, idéudvikling og samarbejde.

Web: https://www.facebook.com/psykologirevysdu/

 

Psykologis festudvalg - Tabula Rasa

Tabula Rasa er festudvalget på Psykologi, som ønsker at skabe et fællesskab på tværs af årgangene, hvor alle psykologistuderende kan mødes og slappe af i hinandens selskab. I vil kunne følge med i hvilke arrangementer, der vil blive afholdt, her på deres facebookside:

https://www.facebook.com/Tabula-Rasa-691417027661183/

SATS Odense (Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab)

SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) Odense er en studenterorganisation for medicinstuderende ved Syddansk Universitet hvis formål er at fremme interessen for anæstesien, akutmedicinen, det præhospitale og traumatologien.

http://sats-odense.dk/

SUND&HED

SUND&HED er et studenterrettet nyhedsmedie for de studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Mediet udkommer både som magasin og kan findes online på www.sundoghed.dk

Foreninger på det Tekniske Fakultet

SIF - Syddanske Ingenioerstuderendes Fællesråd

SIF er et samlende fagråd på fakultetsniveau, hvis målgruppe er alle studerende på det tekniske fakultet.

SIF er en frivillig organisation, der arbejder uafhængig af partipolitik for at forbedre både dine og dine medstuderendes forhold – fagligt som socialt. Hvad betyder det? Det betyder, at vi altid har din ryg, vi kæmper for uddannelseskvaliteten og holder både hyggelige og vilde sociale arrangementer.

Vil du høre mere om SIF og deres aktiviteter, så følg med på deres hjemmeside og facebookside:

http://sif.sdu.dk/

https://www.facebook.com/sifsdu/

Foreninger på det Naturvidenskabelige Fakultet

Aeter

ÆTER er Studenterfagråd for FKF. Studenterfagrådet er et hyggeligt lokale, hvor alle FKF-studerende frit kan komme og slappe af i de bløde sofaer mellem timerne og i mellemtimerne, tage et spil gratis bordfodbold eller en gratis kop kaffe, eller slukke tørsten med en kold cola for en femmer. Man kan også bruge lokalet til gruppearbejde, men i ÆTER kommer hyggen i første række, og den gode stemning... kan ofte høres når rivalerne mødes om bordfodboldbordet.
https://www.facebook.com/aeter.sdu/

Biologi

Biologisk Fagråd er til for alle studerende, som er indskrevet på Biologisk Institut – ny som gammel – og som studerende er man automatisk medlem af fagrådet. 

CFO

Cellebiologisk Forening Odense (i daglig tale CFO) er det sociale fagråd for studieretningerne Biokemi og Molekylær Biologi og Biomedicin.

CFO blev grundlagt i 1995 af studerende, som manglede et sted at mødes og diskutere faglige problemstillinger eller slappe af. Det har med tiden udviklet sig til et værested for alle studerende på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi.

I vores hyggelige lokale bliver der knyttet sociale og faglige bånd på tværs af årgange og studieretninger over et spil bordfodbold, brætspil eller andre aktiviteter (ja, vi har endda perleplader!). Det kan også være du søger hjælp til en aflevering eller råd til en eksamen, så er CFO også stedet. Der kommer mange studerende fra alle årgange, som altid er villige til at hjælpe.

www.facebook.com/CFOSDU/


IMADA

IMADAs fagråd er en studenterforening for alle studerende på uddannelser med tilknytning til Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) på SDU. I øjeblikket omfatter det uddannelserne: Datalogi, Matematik, Anvendt Matematik samt Matematik og Økonomi.

Fagrådet består af en bestyrelse med det overordnede koordinerende og politiske ansvar samt en lang række af instituttets øvrige studerende, som hjælper til med planlægningen af fagrådets mange sociale arrangementer.

http://imadafagraad.artofweb.dk/
http://www.facebook.com/imadafagraad
Linnaeus

Linnaeus er en forening for biologistuderende og andre med interesse for biologi.

https://www.facebook.com/linnaeusSDU/

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense (UNF Odense)
Farmaceuternes forening - AAPS

Kontakt

Oprettelse og ændringer vedrørende foreninger sendes til studentorg@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies