Nu kan du holde pause mellem bachelor og kandidat

Hidtil har det været forbundet med en vis risiko at holde pause fra studierne mellem bachelor og kandidat. Man har nemlig kun været sikker på en studieplads, hvis man søgte ind i direkte forlængelse af bacheloren.

Men fremover kan du frit vælge at afbryde studierne efter bacheloruddannelsen – fx for at afprøve dine kompetencer på arbejdsmarkedet. Du har nemlig krav på en studieplads på den kandidatuddannelse, der bygger oven på din bacheloruddannelse, så længe du søger optagelse ind inden for tre år.

Gælder også, hvis du blev færdig tidligere på året

Regelændringen, der også omtales som ”det udvidede retskrav”, er en del af et større politisk forlig om mere fleksible universitetsuddannelser, som folketingets partier indgik i 2018, men som først er trådt endeligt i kraft d. 1. juli 2019.

Ændringen af retskravet gælder dog tilbagevirkende til 1. januar. Så hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse tidligere på året, så kan du stadig udnytte den nye mulighed. Hvis du er blevet bachelor i år og allerede er startet på en kandidatuddannelse, kan du vælge at melde dig ud og dermed have krav på optagelse på et senere tidspunkt. Hvis du har fået en studieplads til september, så kan du vælge at melde fra ved at kontakte Optagelse. Fristen for begge dele er 31. juli 2019 – herefter har du brugt dit retskrav.

Læs mere om reglerne for retskrav på sdu.dk