Skip to main content
Ny coronavirus

COVID-19: Krav om test ved genåbning af SDU fra den 6. april 2021

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu fastlagt de nærmere regler for COVID-19-test, og SDU’s ledelse har derfor opdateret informationen til studerende og ansatte.

Den 29. marts informerede SDU’s ledelse om planerne for en gradvis og kontrolleret genåbning på SDU, som træder i kraft den 6. april 2021.

(MitSDU.dk for studerende:
https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-update/coronavirus-update-290321
og SDUnet.dk for ansatte:
https://sdunet.dk/da/personale/arbejdsmiljoe/coronavirus/coronavirus-update/coronavirus-update-290321).

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu fastlagt de nærmere regler for COVID-19-test, og SDU’s ledelse har derfor opdateret informationen til studerende og ansatte.

Test – krav om dokumentation af negativ test
Fra den 6. april 2021 skal studerende og ansatte, som møder fysisk frem på SDU kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer – dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage – har opnået et negativt testresultat i form af en antigen-test eller en PCR-test for COVID-19.

Kravet om negativ test gælder ikke studerende og ansatte, der

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19, eller
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hvis man er blevet vaccineret, skal man indtil videre følge retningslinjerne for test.

En person må ikke møde op på SDU, hvis personen er testet positiv og endnu ikke har afsluttet sygdomsforløb/karantæneperiode.

Studerende og ansatte har selv ansvaret for at blive testet.

Testfaciliteter
Studerende og ansatte på SDU kan benytte flere muligheder for at blive testet.

For det første kan offentlige eller private testcentre benyttes. Offentlige testcentre vil typisk kræve en booking af tid (se www.coronaprover.dk). Private testcentre er typisk uden tidsbestilling. Desuden kan enkelte regionale og kommunale testtilbud være uden tidsbestilling (f.eks. i form af pop-up testcentre). Læs mere på coronasmitte.dk (https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/test-for-covid-19).

For det andet vil SDU i løbet af april gradvist opbygge en testkapacitet til lyntest i Odense, i Kolding, i Sønderborg, i Esbjerg og i Slagelse. Testfaciliteterne på SDU forventes at være fuldt etablerede pr. 21. april 2021.

I Esbjerg kan SDU’s ansatte og studerende benytte UC SYD’s testfacilitet. I Slagelse kan SDU’s ansatte og studerende benytte Absalons testfacilitet.

Fra den 12. april 2021 til den 21. april 2021 vil studerende og ansatte desuden i Odense (Campusvej 55) og i Esbjerg (Degnevej) kunne benytte en privat testfacilitet drevet af Carelink (Region Syddanmark). Nærmere information følger i uge 14.

Det skal bemærkes, at SDU’s testfaciliteter alene er et supplement til de offentlige og private testfaciliteter, hvorfor studerende og ansatte opfordres til at benytte lokale testfaciliteter, der hvor de bor.

Hvis man bliver testet positiv i SDU’s testfacilitet (lyntest), skal man straks få foretaget en PCR-test og forblive i isolation, til man har en negativ PCR-test eller sygdomsforløb/karantæneperiode er overstået.

Kontrol – stikprøvevis kontrol af dokumentation af COVID-19-test
SDU vil som følge af de nye regler gennemføre stikprøvevis kontrol af, at de studerende som møder fysisk frem på SDU har dokumentation for test, med mindre de studerende er undtaget testkravet (se ovenfor).

Enhver fremmødt studerende skal til enhver tid og efter SDU’s anvisninger vise den nødvendige dokumentation i papirformat eller elektronisk (sundhed.dk eller minsundhed-appen). Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen.
  3. Resultatet af testen.

SDU har som følge af de nye regler mulighed for at bortvise studerende fra SDU’s lokation, hvis den studerende ikke kan fremvise dokumentation for COVID-19-test.

SDU’s ledelse vil fastlægge procedurerne for stikprøvekontroller efter dialog med tillidsrepræsentanter og studenterrepræsentanter i ugen efter påske.

SDU’s ledelse vil informere nærmere om procedurerne for stikprøvekontrol i uge 14.

FAQ:
De nærmere retningslinjer for test og kontrol vil løbende blive opdateret som følge af myndighedernes anvisninger:
Se de opdaterede retningslinjer på mitsdu.dk for studerende (https://mitsdu.dk/-/media/mitsdu/filer/service/faq/testkontrol_dk_20210331.pdf) og sdunet.dk for ansatte (https://sdunet.dk/-/media/sdunet/filer/personale/arbejdsmiljoe/corona/testkontrol_dk_20210331.pdf).

Se alle retningslinjer på mitsdu.dk for studerende (https://mitsdu.dk/da/corona/retningslinjer) og sdunet.dk for ansatte (https://sdunet.dk/da/corona/retningslinjer).

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Med ønsket om en god påske! 

Med venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 31.03.2021