Skip to main content
Ny coronavirus

Skærpede COVID-19-restriktioner forlænges til 17. januar

Desværre er COVID-19-situationen i Danmark fortsat alvorlig. Statsministeren har derfor meddelt, at de skærpede nationale restriktioner forlænges fra den 3. januar til og med søndag den 17. januar 2021.

Følgende retningslinjer gælder på hele SDU frem til og med den 17. januar 2021:

 • Universitetet er nedlukket og modtager ikke studerende og ansatte. Kun kritiske funktioner bliver opretholdt for at sikre universitetets drift og for at sikre, at kritiske forskningsdata ikke går tabt.

For studerende og undervisere:

 • Fysisk undervisning skal omlægges til digital undervisning uden fremmøde. Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fysisk undervisning, som kræver laboratorier, værksteder eller klinik kan gennemføres under de gældende restriktive forhold.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk muligt.
 • Syddansk Universitetsbibliotek er lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug. Studerende og ansatte har derfor fortsat mulighed for at gennemføre ind- og udlån.
 • Øvrige fælles faciliteter, fx studie- og læsepladser, foreningsrum eller lignende, er lukkede.

For ansatte:

 • Alle ansatte opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra i videst muligt omfang. Kun ansatte, som varetager kritiske funktioner, kan møde fysisk på arbejdspladsen. Kritiske funktioner er forstået som nødvendige funktioner for at opretholde universitetets drift eller forskningsprojekter, så kritiske forskningsdata ikke tabes. Leder og medarbejder aftaler nærmere om adgang til SDU's faciliteter under hensyn til arbejdsopgaver, individuelle hensyn og rummelighed.
 Læs mere om forlængelsen her: https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500

 

Retningslinjer, som allerede er gældende, forlænges frem til den 28. februar 2021.

For studerende og ansatte:

 • Krav om brug af mundbind eller visir på universitetet.
 • Anbefaling om at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål.
 • Anbefaling om at aflyse arrangementer med overnatning, f.eks. studieture.

For ansatte:

 • Opfordring til at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.
 • Opfordring til at aflyse sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen.

Alle opfordres til skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom og på at sikre håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind/visir.

Desværre må vi endnu engang konstatere, at COVID-19 langtfra har sluppet sit tag i vores samfund. Med fælles hjælp og indsats kommer vi også igennem de næste ugers restriktioner.

Jeg ønsker alle et godt og trygt nytår og de bedste ønsker for 2021.

Læs mere om SDU’s retningslinjer her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 30.12.2020