Skip to main content
Ny coronavirus

COVID-19: Åbning af studiekort

Fra mandag den 3. maj vil studiekort blive åbnet og de studerende kan få adgang til campus.

SDU har siden 6. april været i kontrolleret og gradvis genåbning af universitetet. De første uger er forløbet planmæssigt, og derfor har SDU’s direktion besluttet, at alle studerendes studiekort åbnes for adgang til SDU’s bygninger fra mandag den 3. maj.

Som studerende kan du dermed benytte læsepladserne på campus, i det omfang, at der er ledige pladser.

Studerende, som gerne vil på campus, skal kunne fremvise et negativt testresultat inden for de seneste 72 timer ved gennemførelse af enten hurtigtest/antigentest eller PCR-test for COVID-19.

Undtaget fra testkravet er studerende, som:

  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Testfaciliteter

SDU tilbyder testfaciliteter på alle SDU’s campusser som supplement til den øvrige testkapacitet i samfundet, og på dette link: https://mitsdu.dk/da/hurtigtest kan du orientere dig om, hvor test-mulighederne er på de enkelte campusser samt andre praktiske spørgsmål.

Afstandskrav

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres anbefalinger om afstand. Dette betyder, at man altid skal holde mindst 1 meters afstand til andre personer og når muligt 2 meters afstand.

FAQ:

De nærmere retningslinjer for test og kontrol vil løbende blive opdateret som følge af myndighedernes anvisninger:

Se retningslinjerne på mitsdu.dk for studerende: https://mitsdu.dk/-/media/mitsdu/filer/service/faq/Testkontrol-dk-20210421.pdf

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 29.04.2021