Skip to main content
Ny coronavirus

Den 28. september: Nyt fra ledelsen

Sundhedsministeren har på et pressemøde fredag den 25. september meldt ud, at alle restriktioner, som blev indført den 19. september, er blevet forlænget med yderligere 14 dage, og nu gælder til og med søndag den 18. oktober.

For SDU gælder, at alle undervisnings- og forskningsaktiviteter fortsætter som planlagt. Vi prioriterer i videst muligt omfang at gennemføre fysisk undervisning under sikre og trygge forhold. Hvor det ikke er muligt, er undervisningen omlagt til onlineundervisning.

Følgende tiltag gælder fortsat til og med den 18. oktober 2020 på alle SDU’s campusser og lokationer:

  • alle medarbejdere opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. Forsknings- og undervisningsaktiviteter og andre nødvendige aktiviteter kan fortsat gennemføres på SDU’s campusser
  • alle sociale arrangementer aflyses
  • faglige arrangementer med over 50 deltagere aflyses
  • studerende og medarbejdere med symptomer opfordres til ikke at møde op på SDU.

Husk nu, at I alle er en vigtig del af at stoppe smittespredningen, så pas godt på jer selv og hinanden og følg myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne.

Hold dig løbende orienteret om situationen på SDUnet.dk og MitSDU.dk

For studerende: https://mitsdu.dk/corona

For medarbejdere: https://sdunet.dk/da/corona

 

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
 Universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 28.09.2020