Skip to main content
Ny coronavirus

Sommeradgang til campus fra den 26. juni

Endnu et skridt er taget i forhold til fuld genåbning af universitetet

Endnu et skridt er taget i forhold til fuld genåbning af universitetet med Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding om, at alle studerende må få adgang til universitetet hen over sommeren.

Læs pressemeddelelsen fra ministeriet: 
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/studerende-far-sommeradgang-til-de-videregaende-uddannelser

For SDU’s vedkommende vil de studerendes sommer-adgang til de enkelte campusser blive med virkning fra fredag den 26. juni, hvor I får adgang til:

Adgangen omfatter ikke:

  • Studentercaféer
  • Fredagsbar
  • Ophold på universitetets fællesarealer, herunder kantinearealer

Læs mere om retningslinjerne for adgang på FAQ’en på mitSDU.dk: https://mitsdu.dk/service/coronavirus/coronavirus-student-faq

Adgang via studiekort

Alle bygninger vil være aflåst, så adgangen sker med brug af studiekort.

Afstand og hygiejne

Det er et fælles ansvar, at overholde de gældende retningslinjer om 1 meters afstand og øgede hygiejnekrav og påhviler alle, der færdes på campus.

Print

Sommer-adgangen til campus indebærer, at tilbuddet om bestilling af print udløber på tirsdag den 30. juni.

Med ønsket om en god sommer.
Venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind,
universitetsdirektør

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 23.06.2020