Skip to main content
Ny coronavirus

Yderligere genåbning af SDU fra den 27. maj

Den politiske aftale betyder, at en meget stor del af SDU’s ansatte vil få mulighed for at vende tilbage til deres arbejdsplads, mens flertallet af de studerende desværre må vente til august.

Regeringen og Folketingets politiske partier har den 20. maj præsenteret en aftale om yderligere genåbning af det danske samfund (se link).

Aftalen betyder, at en meget stor del af SDU’s ansatte vil få mulighed for at vende tilbage til deres arbejdsplads, mens flertallet af de studerende desværre må vente til august.

Særligt for ansatte
Konkret betyder den politiske aftale, at offentlige ansatte, der har en arbejdsplads beliggende på Fyn og i Jylland, vil få mulighed for at vende tilbage. 

Offentligt ansatte, der har en arbejdsplads beliggende på Sjælland og i Hovedstaden, har fortsat alene mulighed for hjemmearbejde. Den politiske aftale giver dog mulighed for, at forskere og teknisk- administrativt personale kan arbejde på campus, hvis forskningsaktiviteterne forudsætter fysisk tilstedeværelse. 

For SDU's ansatte betyder det følgende:

  1. Ansatte, som arbejder på campusser i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg, vil have mulighed for at møde på arbejde fra og med onsdag den 27. maj. Genåbningen vil være rolig og kontrolleret. Den nærmeste leder og den enkelte medarbejder vil aftale den nærmere adgang til campus og muligheden for fortsat hjemmearbejde med respekt for arbejdet, rummelighed og individuelle hensyn.
  1. Ansatte, som arbejder på SDU Slagelse og SDU København, vil fortsat kun have mulighed for at arbejde hjemme og kan ikke møde ind på arbejdspladsen, medmindre de udøver eller understøtter forskningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse. Fakulteter med forskere og teknisk/administrativt personale på Campus Slagelse og Campus København vil snarest muligt orientere berørte ansatte om de nærmere retningslinjer for adgang.

Særligt for studerende
Den politiske aftale indebærer, at de videregående uddannelser fortsat vil være nedlukkede. Studerende vil derfor fortsat ikke have adgang til SDU's bygninger. Kun studerende som har udvalgte undervisnings- og eksamensaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, vil kunne få adgang til SDU's campusser. Det kan f.eks. være laboratoriekurser, færdighedstræning, feltarbejde mv. Desuden giver den politisk aftale mulighed for, at universitetet kan afvikle mundtlige eksamener. Fakulteterne vil informere berørte studerende nærmere.

SDU's ledelse har forståelse for, at mange studerende ønsker fysisk adgang til SDU igen, og vi håber, at alle studerende vil få mulighed for at vende tilbage hurtigst muligt. I henhold til den nuværende politiske aftale er det imidlertid først i august måned. 

Retningslinjer
For at åbne forsvarligt skal SDU leve op til myndighedernes sundhedsmæssige anvisninger og retningslinjer. SDU's ledelse har onsdag d. 20. maj drøftet udkast til retningslinjer for genåbningens fase 2 med Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Hovedarbejdsmiljøudvalget (HoAmU) og De Studerende i Centrum (DCIS). På baggrund af møderne vil SDU's retningslinjer blive tilpasset, og de bliver offentliggjort tirsdag den 26. maj.

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 22.05.2020