Skip to main content
Ny coronavirus

COVID-19: Flere studerende får adgang til campus

Yderligere lempelser i forbindelse med genåbningen omfatter også de videregående uddannelser og betyder, at flere studerende får mulighed for at komme på campus fra den 21. april.

Det er glædeligt, at yderligere lempelser i restriktionerne betyder, at det tilladte generelle fremmøde på campus øges fra 20 til 30 procent af de studerende. Lempelserne, som er geografisk differentieret, gælder fra den 21. april og omfatter alle SDU’s campusser, undtaget København.

Desuden ændres testkravene inden fremmøde på campus, idet et større antal tidligere COVID-19-smittede samt COVID-19-vaccinerede nu er undtaget kravet om test.

Den konkrete udmøntning af denne yderligere genåbning for studerende og relevante ansatte håndteres på fakulteterne, og herfra udgår relevant information til studerende og ansatte.

Lempelse af testkrav
Kravet om at alle ansatte og studerende inden fysisk fremmøde på campus har opnået et negativt testresultat inden for de seneste 72 timer ved gennemførelse af enten hurtigtest/antigentest eller PCR-test for COVID-19 lempes, idet yderligere studerende og ansatte undtages. Dette gælder, hvis de:

  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Testfaciliteter
Der er testfaciliteter til rådighed på alle SDU’s campusser som supplement til den øvrige testkapacitet i samfundet, og på dette link: https://sdunet.dk/hurtigtest / https://mitsdu.dk/da/hurtigtest kan du orientere dig om, hvor test-mulighederne er på de enkelte campusser samt andre praktiske spørgsmål.

Afstandskrav
Sundhedsstyrelsen har opdateret deres anbefalinger om afstand. Dette betyder, at man altid skal holde mindst 1 meters afstand til andre personer og når muligt 2 meters afstand. Myndighederne er ved at opdatere retningslinjer for de videregående uddannelser, og når disse kendes vil nærmere information herom fremgå af SDU’s retningslinjer på mitsdu.dk for studerende (https://mitsdu.dk/da/corona/retningslinjer) og sdunet.dk for ansatte (https://sdunet.dk/da/corona/retningslinjer).

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 21.04.2021