Skip to main content
Ny coronavirus

Information om delvis åbning af forskningslaboratorier

SDU forventer at åbne forskningslaboratorier i Odense (Campusvej og Winsløwparken) og i Sønderborg fra torsdag d. 23. april.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har tirsdag d. 21. april godkendt, at universiteterne kan starte på en delvis åbning af forskningslaboratorier (se tidligere information til ansatte sdunet.dk og studerende mitsdu.dk).

SDU forventer at åbne forskningslaboratorier i Odense (Campusvej og Winsløwparken) og i Sønderborg fra torsdag d. 23. april.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt, at op til 500 personer på SDU fra NAT, SUND, TEK og Fællesområdet vil kunne være tilstede på samme tid i og omkring forskningslaboratorierne. Det drejer sig om op til

  • 100 forskere/post.docs med projekter med risiko for tab af forskningsdata
  • 55 ph.d.-studerende i sidste fase af deres ph.d.-forløb
  • 100 tekniske medarbejdere til at understøtte arbejdet i forskningslaboratorierne, herunder rengøringspersonale
  • 245 specialestuderende på sidste semester, for hvem laboratorieforsøg er kritiske for at kunne færdiggøre studiet i rimelig tid, og for hvem det er beskrevet i studieordningen, at de skal udføre eksperimenter.

Eftersom der er tale om samtidigt tilstedeværende, kan det samlede antal personer, der gives adgang i og omkring laboratorierne, være større, blot alle personer ikke er til stede på samme tid.

Fakulteterne aftaler i de lokale samarbejdsudvalg, hvorledes tilladelsen skal udmøntes, herunder om der er behov for at sprede aktiviteterne i forskningslaboratorierne over døgnet (fx holdskift) og/eller over alle ugens 7 dage. Tilstedeværelse uden for sædvanlig arbejdstid vil bero på frivillighed. På grund af myndighedernes særlige forholdsregler kan det ikke garanteres, at der altid vil være adgang inden for normal arbejdstid.

Fakulteterne sender onsdag d. 22. april yderligere information til berørte ansatte og studerende om adgang til laboratorierne og om de nærmere retningslinjerne for ophold og adfærd i laboratorierne.

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 21.04.2020