Skip to main content
Ny coronavirus

Den 19. August: En tryg og sikker studiestart

Efter en lang periode med nedlukning af universitetet er SDU pr. 1. august 2020 igen et fuldt åbnet universitet. Nye retningslinjer skal sikre, at alle, som færdes på campus, forebygger og forhindrer corona-smitte på SDU.

Et universitet er ikke et universitet uden de studerende. Heldigvis er SDU nu fuldt genåbnet for alle efter forårets nedlukning, hvor studerende og medarbejdere blev hjemsendt.

Samtidig byder vi i begyndelsen af september velkommen til de mange nye studerende, som er blevet optaget på en af SDU’s uddannelser. Det bliver en spændende studiestart, når alle studerende igen kan møde ind på campus.

Universitetslivet vil dog ikke være det samme som det, vi forlod for seks måneder siden. Nye retningslinjer om god hygiejne og øget afstand i undervisningslokaler, laboratorier, kontorer og i fællesområder skal bidrage til, at vi i fællesskab forebygger corona-smitte på universitetet.

Med de nye retningslinjer er du som studerende hjertelig velkommen til at komme på campus og tage del i aktiviteterne. Men smittespredningen i Danmark har desværre været tiltagende i august.

Indtil den 30. september opfordrer vi derfor studerende og ansatte til kun at opholde sig på campus, hvis det er nødvendigt i forhold til uddannelses-, studie- eller arbejdsaktiviteter.

Sammen kan vi skabe et trygt og sikkert universitetsliv på campus med lav risiko for smittespredning: Ved at bruge håndsprit og vaske hænder, ved at holde afstand og følge ”færdselsreglerne” på de store gangarealer og ved kun at møde fysisk op på campus, når det er nødvendigt. Dermed kan vi hjælpe hinanden og samfundet.

Mere information
På SDU følger vi Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for ansvarlig genåbning.

Du kan holde dig opdateret på https://mitsdu.dk/corona, hvor du kan finde information, spørgsmål-svar og link til SDU’s gældende retningslinjer.

Indholdet opdateres løbende afhængig af myndighedernes udmeldinger – så hold øje.

Alt information, som vedrører specifikke uddannelses- og studierelevante emner, vil du modtage direkte fra dit fakultet. Det gælder ikke mindst information om undervisning i efteråret.

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 19.08.2020