Skip to main content
Ny coronavirus

Opfølgning på politisk aftale om delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende

Det præcise tidspunkt for genåbning af forskningslaboratorierne er endnu ikke kendt, men vi forventer, at genåbningen kan ske i løbet af næste uge (uge 17).

Fredag d. 17. april orienterede vi om den politiske aftale om delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende (for ansatte se sdunet.dk og for studerende se mitsdu.dk).

Det præcise tidspunkt for genåbning af forskningslaboratorierne er endnu ikke kendt. Vi forventer, at genåbningen kan ske i løbet af næste uge (uge 17), når myndighederne har godkendt antallet af personer, som må være tilstede på campus på samme tid, samt de nærmere retningslinjer for at undgå smittespredning på campus.

SDU og de øvrige universiteter har lørdag opgjort antallet af forskere og post.docs, ph.d.-studerende, kandidatstuderende samt teknisk personale, som skal have adgang til laboratorierne baseret på den politiske aftale. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil på baggrund af opgørelserne beslutte, hvem der kan få adgang til at benytte laboratorierne igen. Vi afventer ministeriets tilbagemelding.

Universiteterne er ved at formulere retningslinjer for at undgå smittespredning i og omkring laboratorierne, således at sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand, hygiejne og værnemidler kan opfyldes. Vi afventer myndighedernes godkendelse af universiteternes retningslinjer.

Vi sender yderligere information, når vi kender tidspunkt og de nærmere detaljer for den delvise genåbning af laboratorierne på SDU.

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 19.04.2020