Skip to main content
Ny coronavirus

Onlineundervisning i forårssemesteret

Semesterstarten 1. februar 2021 nærmer sig, men desværre må vi konstatere at COVID-19 ikke har sluppet sit tag i vores samfund. SDU er foreløbigt lukket for fysisk fremmøde til og med 7. februar.

Men meget tyder på, at vi ikke skal forvente at kunne vende tilbage til en normal situation indenfor den nærmeste fremtid.

For at hjælpe både studerende og ansatte med at skabe forudsigelighed har SDU’s direktion besluttet, at alle fakulteter skal omlægge fysisk undervisning til onlineundervisning i februar og marts, hvor det overhovedet er muligt. Det samme vil gælde eksamener i denne periode. Der vil i meget begrænset omfang være mulighed for undervisning i laboratorier, klinikker, værksteder og prøvesale, hvis SDU’s retningslinjer for afstand, forsamling og hygiejne er overholdt.

Tilsvarende vil kun kritiske arbejdsfunktioner kunne udføres på SDU’s lokationer i perioden februar og marts. Øvrige arbejdsaktiviteter og møder gennemføres online i samme periode.

SDU’s direktion vurderer også, at I skal forberede jer på, at situationen med omlægning til onlineundervisning kan forlænges og komme til at vare i den resterende del af forårssemestret frem til sommeren 2021.

Nogen fakulteter har allerede fremsendt information om dette. Har I ikke modtaget information fra jeres fakulteter, vil I modtage nærmere information fra jeres fakultet i forhold til de konkrete aktiviteter på fakultetet.

Vi er klar over at pandemien endnu engang stiller jer over for ekstra udfordringer – og sætter en uhensigtsmæssig ramme for jeres studie- og arbejdsliv. Vi ved, at det er en svær situation og håber, at vi ved fælles hjælp kan komme godt igennem denne tid.

Læs mere om SDU’s retningslinjer her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 19.01.2021