Skip to main content
Ny coronavirus

Information fra SDU om afholdelse af eksaminer i januar

Årets korteste dag er lige om hjørnet og derefter følger julen; en højtid, som mange har glædet sig til. Desværre har COVID-19 ikke sluppet sit tag, og arbejdet med at inddæmme smitten pågår her og nu, men vil også være et vilkår i det kommende år.

De skærpede restriktioner med bl.a. omlæggelse af undervisning og eksamen til digitale formater trådte i kraft den 9. december og gælder indtil videre til den 3. januar. Bemærk, restriktionerne giver mulighed for at fysisk afholdelse af eksamen, hvis omlægning til et digitalt format ikke er praktisk muligt.

Principper for eksamensafholdelse

For at bidrage til at reducere smittespredning og for at skabe størst mulig forudsigelighed for alle studerende og undervisere efter den 3. januar, har SDU’s direktion taget beslutning om, at flest mulige af de planlagte fysiske eksaminer i januar også omlægges til digitale eksaminer.

Fakulteterne vurderer konkret hver enkelt eksamen i forhold til muligheden for at omlægge til digital afholdelse, og som det også var tilfældet i december måned, vil der være eksaminer, som ikke kan omlægges til et digitalt format, og hvor fysisk fremmøde er nødvendigt. Fakulteterne sørger for yderligere kommunikation til studerende og ansatte om eksaminerne i januar.

Afstand og hygiejne

Når antallet af fysiske eksaminer reduceres, vil det tilsvarende give mulighed for at allokere den nødvendige plads til de eksaminer, som skal foregå fysisk. Det er vigtigt at understrege, at der til de eksaminer, som fortsat gennemføres fysisk i januar, vil være en skærpet opmærksomhed på god hygiejne og rummelige lokaler, så den fornødne afstand kan holdes.

Den enkelte studerende vil modtage information fra det respektive fakultet om de praktiske omstændigheder ved de kommende eksaminer i januar.

Endnu en gang må vi konstatere, at COVID-19-situationen kræver meget tålmodighed af os alle.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og krydser fingre for, at alle kan holde en tryg jul.

Du kan læse mere om SDU’s retningslinjer her:
For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
UniversitetsdirektørNy coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ om studieforhold

Påvirket af situationen med Covid-19?

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 17.12.2020